Ämnesrådet

Ämnesrådet består av en grupp av studerande på institutionen som tillsammans med studiebevakaren arbetar för att förbättra dina studier. Ämnesrådet representerar alla studenter och har kontinuerlig kontakt med studierektorn och andra representanter från institutionen. Som student kan du få hjälp med att lösa problem som kan uppstå i kurser, allt från sent rättade tentor till brist på kursinformation. Studiebevakarens uppgift, utöver att hantera ärenden inom ämnesrådet, är att starta och driva programråd på DSV. 

Programråden

Programråden är en del av studiebevakningen och består av studenter från varje kandidatprogram på DSV. Som student har du chansen att vara med och utveckla ditt program. Det kan vara allt från omstruktureringar av hela terminer till förändringar i inlämningsuppgifter. Ditt engagemang kommer inte bara påverka framtida studenter men även din nuvarande termin och nästkommande år!


Kontakta ämnesrådet

Ni kan ta kontakt med studiebevakaren direkt via mejl på studiebevakning@disk.su.se.
Här finns mer information om studiebevakning disk.su.se/om-disk/studiebevakning