Under rubriken Övrigt akademiskt finns information som är bra för dig som student att känna till. Bland annat hittar du information om hur kränkningar och trakasserier hanteras, hur studiebevakning går till och terminernas start och slut.