DISK är studentkåren för dig som är DSV-student vid Stockholms universitet. DISK drivs helt och hållet av studenter, med studenter och för studenter. Engagerar du dig i studentkåren kan du lära känna studenter på andra årskurser och utbildningar än din egen. Du får också föreningserfarenhet och möjlighet att delta i olika samverkansprojekt med näringslivet.

 

 

 

Medlemskap är frivilligt

Från och med höstterminen 2010 är kårobligatoriet avskaffat. Det innebär att medlemskap i en studentkår är frivilligt och att du som student inte behöver vara ansluten till en studentkår för att kunna examineras eller ta högskolepoäng.

Kårexpeditionen

På plan 2, hiss C ligger DISK:s kårexpedition.

Kontakta DISK

http://disk.su.se/