System som kan lösa uppgifter vilka man normalt anser att det krävs intelligens för att lösa till exempel hitta kortaste väg mellan två punkter, hitta matematiska bevis etc.