Sociala medier, affärssystem, sensorer, m.m. genererar alltmer data, och även nya typer av data. Beslutsstöd är samlingsnamnet för processer, metoder, och IT-system som hanterar informationsmängder, ofta stora sådana, så att beslutsfattare kan använda informationen för att fatta bättre, datadrivna, beslut.