Data science

Beslutsstöd

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Ordlista

  • Artificial Intelligence Artificiell intelligens - att lära maskiner bete sig som människor.
  • Beslutsstöd System som kan hjälpa människor att fatta bättre beslut.
  • Big Data Stora datamängder med hög komplexitet, osäkerhet och hastighet .
  • Business intelligence Analys av den egna organisationen samt omvärldsanalys.
  • Data Mining Dataanalys - hitta användbara samband i data.
  • Data Science Metoder och tekniker för att samla in, organisera och analysera data för att skapa ny kunskap.
  • Data Warehousing Datalagring
  • Deep Learning  Självlärande metoder genom artificiella neuronnät.
  • Machine learning Maskininlärning - självlärande metoder och system.
  • NoSQL Distribuerade, icke-relationella databaser för att hantera enorma mängder komplex data.

Kurser inom data science med två huvudspår

Kurserna inom data science kan löst delas in i två grupper (några av kurserna kan dock ingå i båda grupperna) Här kan du se en översikt

Panagiotis Papapetrou Foto: Niklas Björling

Hantera och skapa system som förändrar världen

"Något som ligger mig varmt om hjärtat är artificiell intelligens där systemen lär sig själva att förbättras och utvecklas. Bland annat har jag arbetat med självlärande system för att observera avvikande beteenden hos personer på flygplatser."

/Panagiotis Papapetrou, professor i data- och systemvetenskap på DSV

Läs hela intervjun med Panagiotis Papapetrou