Datamängder som är så krävande utrymmes- eller tidsmässigt att särskilda metoder krävs för att hantera dem. Metoder och system som handlar om datamängder som karakteriseras av ett antal ”V”: volume, variety, velocity, veracity, value och variability.