Hur kunskapen används som kommer fram ur data science samt från omvärldsbevakning av konkurrenter.  Målet är att uppnå och hålla en balans mellan datadrivet och erfarenhets-drivet beslutsfattande.