Metoder och system som analyserar datamängder och kan upptäcka kunskap från data.