System som kan förbättra sig genom att lära från sina erfarenheter. System som tränar på egen hand och uppdateras. Datorprogram som gör observationer i data och lär sig av dessa observationer.