Nedan finns en förteckning över de kurser som är valbara s.k. pool-kurser. Dessa kurser väljs dels av studenter på olika kandidatprogram och dels av studenter på DSV III. Hur många kurser du skall välja beror på vilken utbildning du går, information kring detta kommer till alla studenter via epost, kontakta studievägledningen om du har frågor.

Du får givetvis inte välja en kurs som du redan har läst.

OBS 1 att vissa av kurserna har förkunskapskrav, dessa framgår av kursens beskrivning i Daisy, kontrollera att du uppfyller dessa innan du väljer. Om du av misstag väljer en kurs som du inte uppfyller förkunskapskraven till så får du ej gå den kursen. Du måste i så fall välja på nytt. Är du osäker om huruvida du uppfyller ett förkunskapskrav så kontakta studievägledningen och fråga dem. Om du vill gå en kurs trots att du inte uppfyller förkunskapskraven så kontakta studievägledningen. Om du uppfyller förkunskapskraven men inte kan självregistrera dig, kontakta studievägledningen.

OBS 2 att om det på en viss kurs blir för få deltagare så kan kursen komma att ställas in och du måste göra ett nytt val. Vissa delkurser kan endast ta ett begränsat antal studenter. Om fler väljer så gäller först till kvarn-principen, varför det kan vara bra att registrera sig och välja kurser så tidigt som möjligt.

OBS 3 vissa av kurserna i poolen ligger på avancerad nivå. Läs mer om detta längst ner på sidan.

OBS 4 distanskurserna som behandlar programmering för Internet och webben har uppdaterats, se längst ner på sidan för information kring de kurserna.

OBS 5 kurserna i webbutveckling, WPROG1 och WPROG2, bygger på varandra så att man måste läsa WPROG1 innan man får läsa WPROG2. Om man vill läsa båda kurserna samma termin så måste man först anmäla sig till WPROG1 och gå den kursen under terminens första halva. Om man klarat kursen så kan man sedan gå WPROG2 under terminens andra halva.

Kurser som ges under perioden 2/9 - 3/11 (period 1)

Kurser på avancerad nivå (se information längst ner på sidan)

Kurser som ges under perioden 4/11 - 19/1 (period 2)

Kurser på avancerad nivå (se information längst ner på sidan)

Kurser som ges på distans under perioden 2/9 - 19/1 (period 1 och 2)

Dessa kurser kan läsas i valfri period under terminen; period 1 eller period 2 eller i 25 % studietakt under hela terminen.

Kurser om programmering för Internet och webbutveckling

Under många år har det på DSV funnits fyra distanskurser som behandlat programmering för Internet och webbutveckling:

  • Internetprogrammering - stationära enheter
  • Internetprogrammering - mobila enheter
  • Webbutveckling - klientsidan
  • Webbutveckling - serversidan

Dessa kurser har från VT 2019 ersatts med kurserna:

  • Programmering för Internet
  • Programmering för mobiler
  • Webbutveckling I
  • Webbutveckling II

Kurser på avancerad nivå

Vissa av kurserna i poolen ovan ligger på avancerad nivå. Det betyder att dessa kurser är lite mer avancerade (och kan därmed uppfattas som svårare) och tydligare kopplade till forskning. Förkunskapskrav för kurser på avancerad nivå är alltid minst 90 hp data- och systemvetenskap samt eventuellt ytterligare krav (se kursbeskrivningarna för eventuella ytterligare krav).

För studenter på grundnivå (dvs som håller på att ta en kandidatexamen) gäller på Stockholms universitet att man får ha max 30 hp (4 kurser om 7,5 hp styck) på avancerad nivå. Du bör således ta hänsyn till detta i dina val av pool-kurser.