När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis.

Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är både på svenska och engelska. Dessutom får du ett Diploma supplement, som är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

För att du ska kunna söka examen ska alla kurser som ingår i din utbildning vara hela och avslutade. Med hela och avslutade menas att du har fullgjort alla poänggivande moment som ingår i kursens delkurser samt att kurserna har avslutats. I din meritförteckning i Ladok ser du om kursen är avslutad genom att en * står framför kursens beteckning. I Daisy kan du se det genom att du fått kursbetyg registrerat.

Ansökan

Du ansöker enklast om examen vid Stockholms universitet genom att fylla i examensansökan i Ladok

Du kan också fylla i en blankett som finns på Stockholms universitets webbplats

Mer information om examen finns på DSV:s webbplats