Alla program på DSV avslutas med ett examensarbete. Studenten skriver, genom tillämpning av relevanta vetenskapliga metoder, ett akademiskt arbete kring en frågeställning inom data- och systemvetenskap. Examensarbete på kandidatprogram omfattar 15 hp. Arbetet skrivs i par om två studenter. 

Viktigt

 • Du måste anmäla dig genom att lämna in en projektidé innan deadline. Hur detta går till och exakta deadlines hittar du i länken nedan.
 • Du måste uppfylla förkunskapskraven.

Exakta datum och detaljerad information finns i kursen Thesisinfo i iLearn

När skrivs examensarbetet?

Examensarbete vid DSV är att betrakta som vilken kurs som helst, det vill säga du startar vid kursstart och skriver sedan antingen halvfart under en hel termin eller helfart under en halv termin.

Följande kurstillfällen finns:

 • Helfart (andra halvan av höstterminen) 
  Projektidé lämnas in i början av oktober. Kursstart i slutet av oktober.
 • Halvfart (under hela vårterminen)
  Projektidé lämnas in i början av november. Kursstart vid vårterminens start.
  Denna omgång rekommenderas då erfarenheten är att skrivande av examensarbete under en hel termin ger störst chans till att lyckas bra.
 • Helfart (andra halvan av vårterminen)
  Projektidé lämnas in i slutet av februari/i början av mars. Kursstart i slutet av mars.

Hjälpmedel under examensarbetet

All information om arbetet före, under och efter examensarbetet finns tillgänglig i kursen Thesisinfo i iLearn.

Kommunikation med handledare, granskningar, opposition och examination genomförs i systemet SciPro Projects.

Kontakt

Alla frågor om examensarbete mejlas till thesissupport@dsv.su.se

Representerar du ett företag eller annan organisation om vill samarbeta med våra studenter om externa examensarbeten, se följande information om Examensarbete på företag eller i organisation