Vad måste du göra?

Registreringen öppnar 20 augusti, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 10 september. Registreringen består av 2 steg:

 

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på läroplattformen iLearn2.
Först vid kursstart 3 september kommer du att kunna se din kurs i iLearn2.

Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.

 

För mer information om din utbildning:

www.dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/distans/beslutsstöd-med-affärssystem

 

Kontakt

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se
Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Studentexpeditionen Tel: 08 16 16 40
Se öppettider här: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/studexp/tider
Frågor om iLearn: ilearnsupport@dsv.su.se