Vad måste du göra?

Registreringen öppnar 7 januari, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 27 januari. Registreringen består av 2 steg:

  • Steg 1: Börja med att aktivera ditt universitetskonto på Aktivera
  • Steg 2: Sedan registrerar du dig med hjälp av universitetskontot  här: Registrering

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på läroplattformen iLearn2.
Först vid kursstart 20 januari kommer du att kunna se din kurs i iLearn2.

Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.

För mer information om din utbildning:

Beslutsstöd med affärssystem - kursinformation

 

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se  

Registreringsfrågor och allmänna frågor kontakta Studentexpeditionen: studexp@dsv.su.se, Tel: 08 16 16 40
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om iLearn2: ilearnsupport@dsv.su.se