Vad måste du göra?

För att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 28 januari. Registreringen öppnar 7 januari och består av 3 steg:

  • Steg 1: Börja med att aktivera ditt universitetskonto på aktivera.su.se
  • Steg 2: Med hjälp av universitetskontot registrerar du dig sedan här:  www.dsv.su.se/regform 
  • Steg 3: Ladda upp ett foto (för passerkort) i vårt studieadminstrativa system Daisy: daisy.dsv.su.se

För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett passerkort.
Passerkortet tar 2-5 arbetsdagar att tillverka efter det att du har registrerat dig och laddat upp ett foto. Det är därför viktigt att du registrerar dig och laddar upp ett foto så fort som möjligt! Mer information och öppettider hittar du här: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/passerkort

 

Är du antagen med villkor?

För att vi ska kunna registrera dig behöver vi först se att du är behörig. Se
www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/villkorligtantagen

 

För mer information om din utbildning

 

Hitta till oss på DSV

www.dsv.su.se/omdsv/hittahit

Välkommen!

 

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Studentexpeditionen Tel: 08 16 16 40
Se öppettider här: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/studexp

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se
Studievägledningen Tel:08 16 16 35
Se öppettider här: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/svl