Vad måste du göra?

Registreringen öppnar 7 januari, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 28 januari. Registreringen består av 2 steg:

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på läroplattformen iLearn2.
Först vid kursstart 21 januari kommer du kunna se din kurs i iLearn2.

Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.

För mer information om din utbildning:

Praktisk projektledning - kursinformation

Kursbeskrivning med litteraturlista

Välkommen!

Kontakt

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se
Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Studentexpeditionen tel: 08 16 16 40
Se öppettider här: www.dsv.su.se/studexp
Frågor om iLearn: ilearnsupport@dsv.su.se