Kursstart 7 juni 2017

Vad måste du göra?

Registreringen öppnar 29 maj, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 13 juni. Registreringen består av 2 steg:

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på läroplattformen iLearn2.
Först vid kursstart 7 juni kommer du kunna se din kurs i iLearn2.

Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.

För mer information om din utbildning:

www.dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/distans/projektledning

Välkommen!

Kontakt

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se
Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Studentexpeditionen tel: 08 16 16 40
Se öppettider här: http://dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/studexp
Frågor om iLearn: ilearnsupport@dsv.su.se