Vad behöver du göra?

Registreringen öppnar 7 januari, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 27 januari. Registreringen består av 2 steg:

  • Steg 1: Börja med att aktivera ditt universitetskonto på Aktivera
  • Steg 2: Sedan registrerar du dig med hjälp av universitetskontot här: Registrering

Är du antagen med villkor?

För att registrera dig behöver vi först se att du är behörig: Villkorligt antagen

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på en egen läroplattform. Först vid kursstart 20 januari kommer du att kunna påbörja kursen.

  • Använd ditt universitetskonto för att logga in på läroplattformen. Länken till läroplattformen hittar du i informationsbrevet du fått via epost.

För mer information om din utbildning:

Webbutveckling I - kursinformation

 

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen  

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se, tel: 08 16 16 40
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se, tel: 08 16 16 35
Öppettider studievägledningen

Frågor om läroplattformen: pierre@dsv.su.se