Start 3 september 2018

Vad behöver du göra?

Registreringen öppnar 20 augusti, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 10 september. Registreringen består av 2 steg:

Är du antagen med villkor?

För att registrera dig behöver vi först se att du är behörig. Se www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/villkorligtantagen

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på en egen läroplattform. Först vid kursstart 3 september kommer du att kunna påbörja kursen.

För mer information om din utbildning:

www.dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/distans/ib908c

https://daisy.dsv.su.se/servlet/Momentinfo?id=6456

 Välkommen!

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se  

Registreringsfrågor och allmänna frågor: Studentexpeditionen: studexp@dsv.su.se, Tel: 08 16 16 40
Öppettider: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/studexp

Frågor om villkor: Studievägledningen svl@dsv.su.se, Tel: 08 16 16 35
Öppettider: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/svl

Frågor om läroplattformen:pierre@dsv.su.se