Föreläsning i Aula Nod, Campus Kista

 

Leta upp ditt program eller fristående kurs i Data- och systemvetenskap I i listan nedan.

Torsdag den 29 augusti

Kandidatprogram i datorspelsutveckling 180 hp

Kl. 10.00 - 11.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 11.00 - 11.45 Möte med programkoordinator
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 11.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Kandidatprogram i digitala medier 180 hp

Kl. 10.00 - 11.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 11.00 - 11.45 Möte med programkoordinator
Lokal: L 70, plan 2, hiss E.

Kl. 11.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Fredag den 30 augusti

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT 180 hp

Kl. 10.00 - 11.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 11.00 - 11.45 Möte med programkoordinator
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 11.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Kandidatprogram i ekonomi och IT 180 hp

Kl. 10.00 - 11.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 11.00 - 11.45 Möte med programkoordinator
Lokal: Lilla hörsalen, plan 2, hiss E.

Kl. 11.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Kandidatprogram i data- och systemvetenskap 180 hp

Kl. 12.00 - 13.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 13.00 - 13.45 Möte med programkoordinator
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 13.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Fristående kurs i data- och systemvetenskap I 30 hp

Kl. 12.00 - 13.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 13.00 - 13.45 Möte med programkoordinator
Lokal: L 70, plan 2, hiss E.

Kl. 13.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign 180 hp

Kl. 14.00 - 15.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 15.00 - 15.45 Möte med programkoordinator
Lokal: Lilla hörsalen, plan 2, hiss E.

Kl. 15.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Kandidatprogrammet i datavetenskap 180 hp

Kl. 14.00 - 15.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 15.00 - 15.45 Möte med programkoordinator
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 15.45 Rundvandring med studentkåren DISK

Kandidatprogrammet i interaktionsdesign 180 hp

Kl. 14.00 - 15.00 Introduktion om DSV och information från studentkåren DISK
Lokal: Aula NOD, entréplanet.

Kl. 15.00 - 15.45 Möte med programkoordinator
Lokal: L 70, plan 2, hiss E.

Kl. 15.45 Rundvandring med studentkåren DISK