För att kunna delta i iLearn måste du vara registrerad. Registreringen är öppen mellan 10 augusti och 31 augusti. 
Läs här hur du registrerar dig 

Filmer och information publiceras den 26 augusti.
Hitta ditt programforum i iLearn:

 1. Logga in på iLearn här. Använd ditt SU-konto för att logga in. Observera att du måste vara registrerad! Se länken ovan.
 2. Högst upp i listen på din startsida hittar du menylänken Programs
 3. Välj ditt kandidatprogram eller Fristående kurser i data- och systemvetenskap i listan. 
 4. Introduktioner från studievägledarna och säkerhetsansvarig hittar du i filmer som ligger på ditt programforums startsida. I filmerna får du viktig information om dina studier på DSV och hur du kan få hjälp och stöd under tiden du studerar hos oss. 
 5. DSV:s prefekter bjuder in till ett zoommöte innan mötet med din programkoordinator. Länk hittar du i mappen Viktigt om din utbildning i ditt programforum.
 6. Du får mer detaljerad information från din programkoordinator hur mötet i listan nedan går till. Informationen publiceras i mappen Viktigt om din utbildning i ditt programforum.

Datum och tider

Torsdag den 27 augusti 2020

Kandidatprogram i datorspelsutveckling 180 hp 

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.10.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.11.00-11.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Kandidatprogram i digitala medier 180 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.10.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.11.00-11.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Fredag den 28 augusti 2020

Kandidatprogram i ekonomi och IT 180 hp 

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.10.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.11.00-11.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT 180 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.10.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.11.00-11.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Data- och systemvetenskap I 30 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.12.30. 
 • Möte med ansvarig lärare kl.13.00-13.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Kandidatprogram i data- och systemvetenskap 180 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.12.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.13.00-13.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign 180 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.14.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.15.00-15.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Kandidatprogram i datavetenskap 180 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.14.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.15.00-15.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.

Kandidatprogram i interaktionsdesign 180 hp

 • Zoommöte med DSV:s prefekt kl.14.30. 
 • Möte med programkoordinator kl.15.00-15.45. 

Mer information och länkar till mötena hittar du i Viktigt om din utbildning i ditt programforum på iLearn.