För att få delta i undervisning och examination samt för att vistas i DSV:s lokaler behöver du vara registrerad. Om du inte registrerar dig på din kurs/program i tid förlorar du din studieplats. 

Ny student (börjar ett nytt program/kurs)

Du registrerar dig här med hjälp av ditt universitetskonto.

Är du villkorligt antagen? Då kan du inte registrera dig själv utan måste visa för studievägledningen att du uppfyller behörighetskraven.

 

Befintlig student (fortsätter ett program)

Du registrerar dig genom att logga in i Daisy med hjälp av ditt universitetskonto. Har du inget universitetskonto finns instruktioner om hur du skaffar ett här.

Har du koll på vilka uppflyttningsregler som gäller för att kunna fortsätta dina studier på höstterminen?

 

Problem med att registrera dig?

Har du problem att registrera kan du i första hand kontakta studentexpeditionen. Ta med ditt antagningsbesked från antagning.se samt legitimation. Om du inte kan komma personligen måste du skicka ett ombud som ska legitimera sig själv, och som skall ha med ditt antagningsbesked och en fullmakt från dig.