Reserv på program samt kurs

Institutionen antar alltid fler studenter på program och kurser än det finns platser till. Därför brukar vi inte kalla reserver vid återbud eller avhopp.

Vi har inget upprop i samband med terminsstart dit reserver kan komma för att få en plats om någon lämnat återbud. Om vi mot förmodan får lediga platser, kontaktar vi reserver i turordning via e-post.

Sen anmälan

DSV öppnar inte program eller kurser för sen anmälan. Sökande hänvisas till de ordinarie ansökningsperioderna. Mer information på www.antagning.se