Universitetskontot består av ett användarnamn och lösenord som du kan använda för att logga in på ett antal tjänster vid Stockholms universitet.

Utöver DSV:s IT-system Daisy, iLearn2, DSVplay och SciPro ger universitetskontot dig även tillgång till bland annat datorarbetsplatser, portalen Mitt universitet samt databaser, e-tidskrifter och e-böcker på bibioteket. För att kunna använda universitetskontot måste du först aktivera det.

Är du bekräftad användare på antagning.se kan du aktivera ditt universitetskontot på webben. Behöver du hjälp med ditt universitetskonto använd webbportalen Serviceportalen på adress serviceportalen.su.se som tillhandahålls av den centrala IT-enheten vid Stockholms universitet.

Aktivera ditt universitetskonto

Registrering sker i Daisy

Tänk på att du som student vid DSV registrerar dig i Daisy (inte via Mitt universitet/Mina studier).