Om du är antagen med villkor måste du visa att du uppfyller behörigheten innan du kan registrera dig.

Kontakta studievägledningen och visa studieresultat och kursplan med lärandemål för kursen/kurserna som saknades.

Se vilken behörighet som gäller för din kurs: