• Ansökningsperioden öppnar den 10 januari
  • Sista ansökningsdag den 10 februari
  • Informationsmöte om utbytesstudier den 24 januari kl.13.00 i DL40.

Bli inspirerad av DSV:s utbytesstudenters rapporter eller titta på våra avtal.

Vilka kurser kan du studera?

  • Kurserna ska ligga på lämplig akademisk nivå och passa din utbildning,
  • heltidsstudier om 30 hp/termin,
  • innehållet i kursen får inte överlappa med kurser du redan har läst,
  • DSV tillåter inte att du skriver examensarbetet under utbytesterminen.

Läs mer om behörighetskrav och ansökan.

/DSV International Office