Att vara Buddy till en utbytesstudent innebär bland annat att:

•    Du är kontaktperson till några utbytesstudenter under en termin
•    Du är ambassadör för DSV och Sverige
•    Du ger praktiska råd om både studiesociala och kulturella ting

Som Buddy får du chansen att:

•    Ge dig själv en fördel när du själv söker en utbytesplats via DSVs avtal
•    Förbättra dina språkkunskaper
•    Lära känna nya vänner och en ny kultur

Skicka din intresseanmälan till Internationell koordinator! exchange@dsv.su.se