• Learning Agreement /godkänd studieplan
  • Transcript of records / Academic records = Intyg över ditt studieresultat från Ladok.  Skapa verifierbart studieintyg på mittsu.se. Eller beställ av Studentexpeditionen.
  • Certificate of enrollment = Registreringsintyg från Ladok. Skapa verifierbart registreringsintyg på mittsu.se. Eller beställ av Studentexpeditionen.
  • Evidence of Financial Standing = Intyg om finansiering. Beställ intyg från CSN på blankett 5514W.
  • English Language Test = Vanliga språktest är TOEFL och IELTS.
  • Copy of passport = Passkopia
  • Picture = Foto
  • Status of Purpose - motiveringsbrev
  • Letter of recommendation/referensbrev - brev skrivet av t ex en lärare/professor eller annan person som kan intyga din personlighet. (ej DSV International Office)
  • CV

Tillbaka till listan