• Learning Agreement /godkänd studieplan
 • Transcript of records / Academic records = Intyg över ditt studieresultat från Ladok.  Skapa verifierbart studieintyg på mittsu.se. Eller beställ av Studentexpeditionen.
 • Certificate of enrollment = Registreringsintyg från Ladok. Skapa verifierbart registreringsintyg på mittsu.se. Eller beställ av Studentexpeditionen.
 • High School / Upper Secondary Certificate (Gymnasiebetyg som visar på språkfärdighet i engelska bland annat) 
 • Evidence of Financial Standing = Intyg om finansiering. Beställ intyg från CSN på blankett 5514W.
 • English Language Test = Vanliga språktest är TOEFL och IELTS.
 • Copy of passport = Passkopia
 • Picture = Foto
 • Statement of Purpose - motiveringsbrev
 • Information om att du är rese-, hälso- och olycksfallsförsäkrad som utresande utbytesstudent via försäkringen STUDENT UT (www.kammarkollegiet.se)
 • Letter of recommendation/referensbrev - brev skrivet av t ex en lärare/professor eller annan person som kan intyga din personlighet. (ej DSV International Office)
 • CV

Tillbaka till listan