Minor Field Studies (MFS) - Sida ger genom sitt Minor Field Study-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Mer informaiton om MFS-stipendium för fältstudier i utlandet här