DSVs internationella koordinator

Under hösten 2020 och våren 2021 är drop-in stängd.

Mejla exchange-out@dsv.su.se om du har frågor eller vill boka tid för rådgivning via Zoom och telefon. 

Telefontider
Måndag kl.15:00-16:30
Tisdag kl.12:30-14:00
Telefonnummer: 08–16 16 88

Avvikande tider under helgerna

Nås 23 december till 12 januari endast för brådskande ärenden.

13 och 15 januari telefontid kl.12:30 -14:00.

Inför utlysning av utbytesstudieplatser 23 januari till 23 februari 2021 för ht 21 utökas rådgivningstiderna från 16 januari.

För tider se Nyhetsforum ”Utbyte/Exchange” i iLearn.