Ditt Learning Agreement ska innehålla de kurser du planerar att läsa under utbytestiden. Du skriver ditt Learning Agreement tillsammans med den som ska tillgodoräkna dina kurser, antingen DSV eller Studentavdelningen i Frescati. Om du gör kursändringar under tiden du är borta måste innehållet i de nya kurserna godkännas igen av den som signerade ditt Learning Agreement. När du har kommit hem och har fått officiellt studieintyg över avklarade kurser ska du ansöka om tillgodoräkning av poängen.

Mer information om kursval och Learning Agreement och dokument att fylla i

Instans som bedömer kurser och Learning Agreement

Kontakta antingen ämnesansvarig institution eller Studentavdelningen i Frescati:

Alternativ 1 Det finns utrymme för tillgodoräkning av 30 hp i ditt program

Alternativ 2 Du får bara tillgodoräkna 30 hp från din utbytestermin inom ditt program. Om du till exempel åker på utbytesstudier under ett helt läsår kan de resterande 30 hp tillgodoräknas som fristående kurser på grundnivå utanför programmet.

Kurser som kan tillgodoräknas

När du väljer kurser, var noga med att de uppfyller dessa krav:

  • Kursen måste vara på akademisk nivå.
  • Kursinnehållet får inte överlappa med en kurs du redan har läst inom programmet eller avser att läsa när du är tillbaka.
  • Du måste läsa på heltid och studierna måste motsvara sammanlagt 30 hp/termin.

Tänk på att:

  • DSV tillåter inte att du skriver examensarbetet under utbytesterminen.
  • Om du läser kurser som inte är godkända och inte står i ditt Learning Agreement kan det innebära att poängen inte kan bli tillgodoräknade i din examen vid Stockholms universitet.

Hur många poäng innebär heltidsstudier?

Vid universitet som tillämpar ECTS-systemet tillgodoräknas 1 ECTS med 1 högskolepoäng (hp).

Antalet poäng kan variera mellan universitet i samma land. Det kan dessutom variera mellan olika ämnen vid ett universitet.

Ansökan om tillgodoräknande

När du har kommit hem och har fått ditt Transcript of Records från partneruniversitetet ska du ansöka om tillgodoräknande av avklarade kurser. Ansökan görs digitalt i Ladok för studenter Logga in med ditt universitetskonto, klicka på fliken Ansök om och välj Tillgodoräknande.

Beslut om tillgodoräknande och registrering i Ladok

Det är poängen som blir tillgodoräknade och registrerade i Ladok. Kursens betyg blir inte registrerat.

Ditt Transcript of Records från partneruniversitetet med kurser och betyg kan du använda som ett kompletterande dokument till ditt examensbevis från Stockholms universitet.

Utbytesstudier - så här går det till