Namn: Sandra
Program på DSV: Computer and Systems Sciences, Masterprogram
Utbytestermin: HT13
Universitet: Paris - EPITA Graduate School of Computer Science and Advanced Technologies
Land: Frankrike

Studentrapport från Paris HT13

Varför valde du att studera utomlands?
Jag valde att studera utomlands därför att jag alltid velat testa att bo utomlands och då är det perfekt att kombinera studierna med det. Jag ville också se hur det är att studera i ett annat land och en annan skola och se hur utbildningen skiljer sig från min egna. Det var också en bra möjlighet att få mer erfarenheter och träffa nya människor.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag läste ca 15 kurser (1-3hp styck) inom linjen ’Information System Management’ som skolan erbjöd. Jag skulle säga att kvaliteten på utbildningen är bra, skillnaden från SU var att lärarna på EPITA kom direkt från arbetslivet och kunde dela erfarenheter som inte alltid är direkt teoretiska. Svårighetsgraden var ungefär den samma som SU, men fokus låg inte lika mycket på att lära sig teori utan mer att vara aktiv på lektionerna och kunna presentera sitt arbete och sig själv på ett bra sätt.

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
Jag tyckte att informationsflödet var okej, men man ska inte förvänta sig lika snabb information som i Sverige. Det gäller mer att hålla sig själv informerad och fråga därför att de har en mer avslappnad stil i Frankrike där det inte alltid är så viktigt att hålla tider, informera om allt etc. Men annars fick jag hjälp av skolan med allting från bostad, bankkonto och eventuella frågor vilket underlättade mycket för mig.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag delade lägenhet med en annan utbytesstudent från skolan och fick bostad genom EPITA. Blev också hämtad på flygplatsen när jag kom till Paris vilket var ett stort plus!

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Jag hade tillgång till studiematerial och datorer men inget bibliotek. Men det fungerade bra och de flesta använder ändå sina egna laptops i skolan vilket jag också gjorde.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
Undervisningen var på engelska och alla lärare samt det internationella kontoret talade riktigt bra engelska. Däremot fick vi också medverka på franska lektioner i skolan vilket var väldigt roligt då jag inte talade franska innan.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Jag skulle säga att kostnaden är ungefär samma som i Stockholm. Jag betalade 550 € i hyra varje månad, men sen tycker jag ändå att Paris generellt är lite billigare än Stockholm, om än inte speciellt märkvärt.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Akademiskt så har det varit väldigt lärorikt att vara i en annan skola som lägger fokus på helt andra saker än vad min utbildning på SU gör. På EPITA var det väldigt viktigt att lära sig grunderna i varje kurs ordentligt och verkligen förstå ämnet snarare än att dyka ner djupt i det. Sedan har väldigt mycket fokus legat på att lära sig jobba med folk från olika kulturer (det är väldigt mycket större skillnad än man kan tro). Mycket större fokus låg också på att förbereda studenterna inför arbetslivet genom att kunna presentera sig själv på ett väldigt bra sätt också (kom redo till en presentation och finklädd!).

Eftersom jag gick med endast internationella elever så har jag fått lära mig väldigt mycket om olika kulturer vilket har varit väldigt roligt och speciellt viktigt för mig som kommer jobba inom IT. Jag har också fått uppleva den franska kulturen som jag verkligen föll för!

Personligt så har jag såklart utvecklats tack vare denna resa. Man får klara sig själv på ett annat sätt än hemma eftersom man måste ut och skaffa nya vänner och lägga en grund för sitt liv i en annan stad. Jag har också fått känna av hur det att bo i ett land där man inte kan språket och hur hjälplös man kan känna sig när man inte förstår varandra. Men jag har haft så himla roligt och träffat så mycket nya människor att jag inte ångrar en sekund att jag gjorde det eller min destination!

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Som tips och råd kan jag först säga att informationsflödet inte kommer vara lika bra eller effektivt som i Sverige. Det tar tid att få svar, ibland får man svar i sista sekund osv. Men oroa dig inte, det är så det fungerar och du får informationen till slut.

Sen är det väldigt mycket byråkrati i Frankrike så var beredd på det, det är massor av pappersarbete för att skaffa huskontrakt, bankkonto, mobilabonnemang osv. Men där finns alltid skolan som hjälp.

Om du inte kan franska så är det inget problem! De flesta av de internationella studenterna kan inte franska och alla har lika stora problem med att lära sig. Man klarar sig rätt bra i Paris med engelska (speciellt i turistområden) och jag har aldrig mött några elaka miner för att jag inte kunde franska. Men var även beredd på använda kroppsspråk för att kommunicera ibland.

Åk dit med ett öppet sinne så kommer du ha hur kul som helst!