Namn: Christian
Program på DSV: Data- och systemvetenskap, kandidatprogram
Utbytestermin: HT14
Universitet: Universitat Politècnica de Catalunya (Facultat d’Informatica de Barcelona)
Land: Spanien

Varför valde du att studera utomlands?
Den främsta anledningen till att jag valde att studera utomlands var att testa på att bo i ett annat land. Jag ville väldigt gärna ha ett miljöbyte. Jag tyckte om möjligheten till att uppleva en annan kultur och miljö samtidigt som jag kunde fortsätta med mina studier. Det är även intressant och lärorik att studera vid ett annat universitet.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag läste tre olika kurser på mastersnivå under utbytet samt två på distans från DSV. Den första var en kurs om webbtjänster, den andra handlade om avancerad mjukvaruutveckling och den sista om säkerhet på webben. Kvaliteten på undervisningen var generellt sätt god även om det självklart finns möjligheter till förbättring. Till exempel var lärarnas engelska kunskaper varierande. Jag skulle säga att utbildningen på Stockholms Universitet är av bättre kvalitet.

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
Jag fick tillgång till väldigt mycket information redan inför terminsstart. Universitet hade en hemsida på engelska där i princip all information fanns att tillgå. Det var tydligt vilka kurser som fanns och även vilket undervisningsspråk som gällde. Inför terminsstart fick jag ett mail där det välkommande mig till aktiviteter med de andra utbytesstudenterna. Universitetet var även väldigt vana med utbytesstudenter och det fanns ett ”International Students Office” som kunde svara på frågor och hjälpa till med eventuella problem. Jag är väldigt nöjd med all hjälp och information jag fick från mitt värduniversitet.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag bodde i en lägenhet i centrala Barcelona på ungefär 70 kvadrat tillsammans med en vän från Stockholms Universitet. Vi betalade ungefär 1100€ i månaden i hyra. Vi hyrde vår lägenhet genom en agentur på nätet. Detta gjorde att vi fick betala en agenturavgift men vi fick vårt boende bokat innan vi åkte ner till Spanien. Vi är väldigt nöjda med både lägenheten och agenturen. Det är mycket lättare att hitta en bostad i Barcelona jämfört med Stockholm.

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Universitetet hade ett väldigt stort och bra bibliotek som jag ofta studerade i. Det gick att hyra grupprum vilket var väldigt bra vid grupparbeten. Det fanns ett flertal datorsalar men de var ofta bokade för lärarledd undervisning.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
All undervisning på universitet bedrevs på engelska. Jag har läst en hel del engelska innan och behövde ingen förberedande språkkurs. Mina engelska kunskaper är goda och det var aldrig något problem att hänga med i undervisningen. Jag tror att svenska studenter generellt är bra på engelska och behöver inte oroa sig för sina kunskaper.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Det var billigare att leva i Spanien än i Sverige. Framför allt mat och dryck är billigt. En middag med vin kostade i genomsnitt 15€. Ett tunnelbana kort kostade 100 € för tre månader.

Jag hade fullt lån från CSN och även stipendium från Erasmus. Dessa pengar täckte ungefär 70 % av mina kostnader.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Jag har utvecklats personligt på flera sätt. Jag har upplevt en annan miljö vilket har gjort att jag ser helt nya fördelar och nackdelar med vardagen hemma i Stockholm. Jag har fått vänner från många länder i Europa och det har gjort att jag lärt mig om deras länder och kulturer. Ur ett akademiskt perspektiv har utbytet gjort att jag uppskattar utbildningen hemma mer då den är mer strukturerad vilket är något som passar mig bra.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Jag tycker verkligen att man ska ta chansen att åka på utbyte. Det är lärorikt och framförallt väldigt kul! Mina tips är att testa att bo på flera olika ställen i staden och att inte skriva upp sig på för långa hyreskontrakt. Ett annat tips är att spara pengar inför utbytet, det går åt mycket pengar och när man är där vill man såklart hitta på roliga aktiviteter och kanske även resa till närliggande länder eller inom landet man bor i.