Namn:  Tess
Program på DSV: Digitala medier, kandidatprogram
Utbytestermin: VT15
Universitet: IT University of Copenhagen
Land: Danmark

Varför valde du att studera utomlands?
Jag valde att studera utomlands eftersom jag ville få chansen att bo utomlands ett halvår, läsa intressanta kurser och samtidigt förbättra min engelska och lära mig lite danska. Även om mitt universitet inte låg så långt från Sverige var det en riktigt kul upplevelse att vara student i en helt ny stad.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag läste kurserna Digital Material and Social Media, Interactive Multimedia och ContextBased Appdesign.

Alla kurserna var väldigt intressanta och givande, med varierande svårighetsgrad. Det var kul att kurserna hade mycket lektionstid med workshops och övningar, vilket hade ett bra socialt värde då man fick spendera tid med de andra studenterna. Den enda negativa aspekten jag upplevde var att alla kurserna lästes samtidigt under terminens gång, med alla tentor schemalagda under en “examineringsperiod”. Examineringstillfällena låg då nära inpå varandra och det blev en stressig period precis innan kurserna tog slut.

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
I början av vistelsen var det lite svårt att välja kurser på grund av att det inte var så lätt att få tag i studievägledningen på värduniversitetet, det var inte riktigt tydligt vad man fick och inte fick läsa för kurser och därför blev processen lite utdragen. Men det gick i slutändan bra och jag fick läsa kurser jag var nöjd med. Vi fick bra information om aktiviteter och fick delta i välkomstseminarier vilket var roligt då man fick chansen att träffa andra utbytesstudenter.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag bodde i Øresundskollegiet som låg ca 15 minuters promenad från Universitetet, och denna bostad fick jag av skolan. Min lägenhet var billig och hade ganska låg standard, men jag trivdes ändå bra då jag hade eget pentry och badrum vilket kändes viktigt för mig.

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Det var väldigt lätt att få tillgång till studiematerial eftersom nästan all litteratur fanns tillgänglig på Internet och tillhandahölls av lärarna. Alla studenter hade egna datorer och det fanns inte speciellt stor tillgång till datasalar för studier. Detta fungerade bra för mig eftersom jag hade med mig min egen dator till skolan.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
Jag hade fyra lektioner i veckan varav tre var på engelska och en var på danska. Det gick bra att följa med i undervisningen eftersom den till stor del var praktisk, och jag fick handledning på engelska på samtliga lektioner. De andra danska studenterna läste också på engelska så det gick väldigt bra att samarbeta. Jag skulle värdera mina kunskaper i engelska som bra redan till att börja med, men genom att läsa kurser på engelska utvecklade jag min förmåga att prata och skriva akademiskt på engelska.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Det var väldigt dyrt att leva i Köpenhamn. Min hyra var rätt billig i jämförelse med vad det annars kostar att bo i Köpenhamn, men trots det var det svårt att täcka alla levnadsomkostnader med svenskt CSN även om man fick något högre bidrag. Jag använde mitt stipendium för att täcka levnadsomkostnader när CSN inte riktigt räckte till.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Jag tycker att jag har utvecklats mycket språkligt då jag har blivit bättre på engelska men även lärt mig lite danska, men framförallt har jag utvecklats personligt då jag har fått chansen att träffa många nya människor under min vistelse och knyta kontakter i ett annat land.

Akademiskt skulle jag inte säga att det skiljer sig så mycket mot att studera i Sverige.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Mitt tips är att välja kurser som känns roliga och spännande, med tanke på att studiesättet är lite annorlunda kan det vara svårt att hitta motivationen att plugga om inte kurserna känns givande. Utöver det så är mitt bästa tips att hitta någon dansk i skolan eller ditt kollegie som kan visa dig runt, det kan vara lätt att fastna med de andra utbytesstudenterna och inte riktigt komma in i det danska studentlivet(som är riktigt roligt).