Namn: Therese
Program på DSV: Ekonomi och IT, kandidatprogram
Utbytestermin: HT13
Universitet: Université Paris 1 Sorbonne-Panthéon
Land: Frankrike

Varför valde du att studera utomlands?
Jag valde att studera utomlands därför att jag såg det som en bra möjlighet att få åka till ett nytt land och en ny kultur och samtidigt vara sysselsatt. Jag tycker det är två helt olika saker att åka på semester till ett land eller att arbeta eller studera i det landet, det ger en större insikt i landets kultur, lättare att träffa nya människor etc.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag läste Enterprise Architecture and SOA, Modeling and Management of Organizational Knowledge, Models for Information Systems Engineering, Network Architecture and Security, samt en franskakurs som pågick under hela terminen. Jag tycker att det var väldigt bra kurser som gav en större förståelse för framtagande av IT-system, från processmodellering till utveckling.

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
All information som jag fick innan terminsstart var på franska, vilket gjorde att i början var det svårt att förstå administrationen kring terminen. Information var tillräckligt men det krävdes lite franskakunskaper.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag bodde i en liten lägenhet mitt i stan, som jag hyrde genom en agentur, Book-a-flat. Jag tyckte att det var tryggt att boka genom en agentur för att vara säker på att allt skulle fungera och att jag hade dem som kontakt under tiden jag bodde där. Det finns flera agenturer som verkar i Paris så det är relativt lätt att få tag på bostad, men det kostar.

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Ja allt fungerade bra. Lärarna som tog emot mig på institutionen var väldigt vänliga och hjälpte mig med allt jag behövde veta.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
Undervisningen skedde mestadels på engelska. Vissa av de övriga studenterna kunde inte engelska flytande så på vissa lektioner översatte läraren allt mellan engelska och franska. Jag hade lite grunder i franska innan jag åkte och det hjälpte mig jätte mycket, det hade varit svårt om jag inte kunde någon franska alls.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Boendet var dyrt och maten var i ungefär samma prisklass som Sverige. Min månadskostnad blev mycket högre än hemma då jag åt mycket ute och hittade på saker för att få ut så mycket som möjligt av min tid där. Stipendiet var absolut till hjälp men jag behövde använda sparade pengar.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Jag tycker att det har varit en enormt rolig och utvecklande tid i Paris. Att lära sig att ta sig fram i ett nytt land med annan kultur och språk är otroligt utvecklande. Det var roligt att lära sig hur allt fungerar i Frankrike och lära känna en ny stad så pass bra. Jag förstår franska mycket bättre och kan ta mig fram med hjälp av språket. Det är ett svårt språk och ibland känns det hopplöst att lära sig men man snappar upp saker hela tiden och det är väldigt roligt att känna att man blir bättre!

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Det har varit en fantastisk upplevelse, att få uppleva något nytt och lära känna människor från en annan kultur är otroligt givande.

När man åker till just Frankrike är det är nyttigt att man har en grund i franska och se till att man repeterar så mycket som möjligt av språket innan man åker.