Namn: Jenny
Program på DSV: Marknadskommunikation och IT, Kandidatprogram
Utbytestermin: HT14
Universitet: IT University of Copenhagen
Land: Danmark

Studentrapport IT University of Copenhagen, HT14

Varför valde du att studera utomlands?
Jag ville kombinera studier med att resa och att leva hemifrån en period. Jag såg utbytesterminen som en fantastisk möjlighet till detta!

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag har läst IT, Globalization and Culture; Digital Experiences and Aesthetics samt New Media and Communication. Kvaliteten på undervisningen har varit väldigt ojämn – ömsom inspirerande och utmanade, ömsom tråkig och lite syfteslös. I stort sätt alla lärare har varit engagerad och passionerade inom sitt område. Dom har varit snabba på att återkoppla och hjälp har alltid funnits tillgänglig. Men momenten har ibland saknat sammanhang och tempot har varit för lågt. Jag har personligen känt mig understimulerad. Å andra sidan så har det varit helt OK med ett relativt lågt tempo eftersom mycket annat, utöver studierna, ska prioriteras på en utbytessemester!

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
Absolut! Min utbyteskoordinator på ITU har alltid funnits tillgänglig vid behov och jag har mottagit all nödvändig (och ibland överflödig) information!

Min enda konstruktiva kritik ang. mottagandet var att ”höja festlighetsribban ett snäpp” och att aktivt integrera utbytesstudenterna med dom danska studenterna under sociala tillställningar på ITU. Utbytesgänget tenderade att bli en egen, liten grupp…

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag har bott i ett modernt, ungt kollektiv med fantastiska människor – Tietgenkollegiet - som ligger bara några hundra meter från universitetet. Jag ansökte om bostadsförmedling via ITU och hade turen att hamna på Tietgen. Det har mer eller mindre gjort hela min termin! Jag har delat kök med 10-15 andra studenter men haft mitt eget rum (ink. badrum). Jag ger boendet högsta möjliga betyg, såväl administrativt som socialt.

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Jag har haft tillgång till allt ovanstående (jag har dock inte utnyttjat biblioteket personligen). Det finns egentligen ingenting att anmärka på – allt har fungerat bra.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
Jag har studerat på engelska och jag förberedde mig inte på något särskilt sätt (engelskan är något jag stöter på varje dag, i en eller annan form). Jag har relativt goda engelskkunskaper men visst är det en ytterligare utmaning att studera på ett språk som inte är modersmålet. Med det sagt – med lite ansträngning går det utmärkt! Dessutom är det en kul bonus att utveckla och förbättra sin engelska.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Köpenhamn är dyrt. Snäppet dyrare än Stockholm skulle jag säga. Men, Erasmusstipendiet, studiestödet och studielånet har sammantaget täckt alla kostnader, utan att jag behövt leva på nudlar sista veckan så att säga (och det trots en relativt hög månadshyra).

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Jag tror att min största utveckling har varit den personliga. Det är en spännande utmaning att flytta till ett annat land – skaffa sig en ”ny liten familj”, se att man faktiskt klarar sig helt själv, anpassa sig efter ett nytt språk och en ny kultur (även om Danmark är likt Sverige på många vis…).

Eftersom jag umgåtts tätt med en australiensare och en engelsman så har mina engelskkunskaper definitivt satts på prov – och förbättrats. Det är en sak att använda akademisk engelska och en annan i vardagligt tal!

Ur ett akademiskt perspektiv har jag lite svårt att se en utveckling. Därför ser jag fram emot att återvända till studierna på SU.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Försök att få en bostad på Tietgen eller andra sociala konstellationer, genom ITU. Det är betydligt smidigare än att söka bostad i Köpenhamn på egen hand. Det underlättar dessutom den sociala integreringen avsevärt! Och välj dina kurser med omsorg, så att dom känns relevanta och intressanta för dig.

/Jenny