Namn: Max
Program på DSV: Interaktionsdesign, kandidatprogram
Utbytestermin: VT13
Universitet: Polytechnic Institute of Leiria
Land: Portugal

Reserapport

Jag valde att studera utomlands därför att jag ville få uppleva en ny kultur och lära mig ett nytt språk. Av erfarenhet har jag lärt mig att det är väldigt nyttigt att placera sig själv i en främmande miljö, där man tvingas anpassa sig till annorlunda sätt att tänka och leva. I portugal fanns också en konstutbildning som jag var intresserad av och som skulle komplettera min examen inom interaktionsdesign väldigt bra.

På Esad.cr vid IPLeira läste jag kurser tillsammans med studenter från grafisk design årskurs ett och två. Kurserna jag läste var: Typografi, Informationsdesign, Print Lab (tryckkonst), Projekt i grafisk design, samt en grundkurs i portugisiska.

När vi väl var kom fram var informationen god. Dessvärre var det inte lika tydligt innan jag åkte till Portugal, och jag blev tvungen att skicka många frågor till skolan från Sverige som inte var tydliga från början. Jag visste t.ex. inte att skolan där jag skulle läsa inte låg i Leira, som namnet IPLeira antyder, utan i Caldas da Rainha där institutionen Esad.cr ligger. Jag förstod heller inte att alla kurser går parallellt i Portugal, vilket försvårade det preliminära valet av kurser från Sverige. Hur boende skulle fås var heller inte helt tydligt, och det krävdes några mailkonversationer innan förslag gavs på lämpliga boenden. Skolan var annars bra på att anordna aktiviteter för oss utbytesstudenter och har haft flera tillställningar för att öka kontakten mellan utbytesstudenter och portugisiska studenter, något jag tycker kan saknas på SU.

Kvaliteten på Esad.cr var hög. Lärarna besatt väldigt mycket kunskap och alla kurser höll ett högt tempo under terminen. De kurser jag läste var alla praktiska, vilket innebar att man fick arbeta väldigt mycket grafiskt och utvecklas allt medan man producerade skolarbeten. De lärare jag hade var alla duktiga på engelska, och det blev nästan aldrig problem i undervisningen på grund av språket.

Jag och de jag åkte med från DSV fick boende via en bekant som åkt till Portugal som utbytesstudent året innan oss. Hon kände en kille som hade ett hus där några studenter bodde. Vi tre bodde i huset med fyra andra portugisiska studenter.

På skolan finns ett bibliotek som var väldigt bra. Förutom vanlig kurslitteratur fanns många bra tidningar och filmer. Datorer fanns i biblioteket, dock hade det varit svårt att genomföra utbildningen utan laptop, då mycket arbete gjordes från hemmet och krävde ofta Adobe-program såsom illustrator och photoshop. Studiematerial fanns i form av maskiner på skolan, såsom tryckmaskiner och printers, men större delen av allt material som krävdes för att skapa analoga grafiska produkter var man tvungen att köpa på en av stadens konstaffärer, eller i den lite mindre affären som fanns på skolan.

Angående ekonomin så är det väldigt mycket billigare at leva i Portugal än i Sverige. Boende och mat kan kosta mindre än hälften av vad det gör i Stockholm. Stipendiet plus csn täckte alla utgifter, men exakt hur mycket det var vet jag inte. Kan man leva på csn i Sverige är det inga problem att klara sig på det i Portugal.

Jag har lärt mig tillräckligt med portugisiska för att göra mig förstådd på språket, även om det kan gå lite knackigt. Rent kulturellt har jag upplevt ända från början av min vistelse att Portugal är väldigt likt Sverige, förutom att man är lite mer fri att bete och klä sig som man behagar i Portugal. Men jag känner mig mer hemma i ett sydeuropeiskt land nu än förr, och känner att många av de fördomar jag lärt mig om sydeuropéer oftast inte stämmer. Akademiskt känner jag mig mycket mer kunnig inom grafisk design där jag tidigare i princip inte hade några kunskaper alls. 

Jag tror att de kunskaper jag fått av språket, kulturen och grafisk design kommer att vara användbara i framtiden. Även om jag inte skulle få tillfälle att utnyttja kunskapen direkt så känns det ändå som att mitt sätt att tänka är lite mer flexibelt och att jag som person blivit bättre på att anpassa mig till nya situationer.

Då jag valde endast praktiska ämnen krävdes det inte så mycket formell undervisning, utan den bestod mer av enskild hjälp. Om en lärare höll en föreläsning på portugisiska brukade läraren efteråt ta om det enskilt för oss på engelska. Lärarna var oftast duktiga på engelska, men många studenter hade svårt för engelska vilket gjorde det omöjligt för lärarna att hålla lektioner helt på engelska. Kurslitteraturen som fanns var dock på engelska. Jag skulle säga att min engelska är god men inte min portugisiska, och om min utbildning varit teoretisk tror jag att det hade varit väldigt mycket svårare att klara av studierna.

Tips till dem som tänker åka till Portugal och läsa på IPLeira

  • Först och främst: De olika institutionerna är belägna i olika städer, antingen Leiria, Caldas da Rainha eller Peniche.
  • Kurserna går parallellt under terminen, och man läser alltså flera ämnen under veckan.
  • Även om de flesta lärare är duktiga på engelska skulle jag avråda från att läsa djupt teoretiska kurser med många föreläsningar. Praktiska ämnen är förmodligen lättare att klara av.
  • Och sist vill jag ge rådet att om tillfälle ges, åk till Portugal. Det är ett fantastiskt land och erfarenheten av att ha bott i ett annat land är långt mycket mer givande än en vanlig termin på svensk högskola.