Här kan du följa Nina och Lucas från DSV under deras utbytestid i Portugal.

Länk till bloggen Risco|Disco på https://riscodisco.wordpress.com/