Namn: Carl
Program på DSV: Data- och Systemvetenskap, kandidatprogram
Utbytestermin: HT14
Universitet: Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Land: Spanien

 

Varför valde du att studera utomlands?
När jag började mitt kandidatprogram för 2,5 år sedan var jag redan inställd på att åka utomlands när chansen fanns. Möjligheten att bo utomlands och fortfarande kunna tillgodoräkna kurser till mitt program kändes som en självklarhet. Jag gillar att se nya delar av världen och träffa nya människor, att göra det i kombination med studier var mycket givande. Jag hade dessutom aldrig varit i Barcelona tidigare så det var en anledning att jag valde just den staden.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag läste Webtjänster, Avancerad tjänstutveckling och Internet säkerhet och applikationer. Jag läste även två kurser inom Datornätverk men dessa var ganska djupgående och tekniska, i mina ögon tråkigt och onödigt, så jag hoppade av dessa efter ca två månader. Alla kurser var master-kurser och därför på engelska, jag är glad att jag valde denna nivå tack vare språket även om förkunskapskraven var lite högre än vad jag själv besatte. Kvaliteten på kurserna var väldigt blandad, det berodde väldigt mycket på undervisaren som verkade ha ganska fri vilja om hur kurserna skulle genomföras och examineras. Många lärare var begränsade till diskussion och djupare förklaring på grund av språket. Som svensk är jag ganska van vid tydliga riktlinjer och exakt vad som krävs av mig som student, planering i Spanien är dock inte alls samma som det är i Sverige. Vi kunde få reda på att deadline för ett projekt var en vecka senare. Generellt så var ändå kvaliteten ungefär samma som på Stockholms Universitet.

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
Ja det skulle jag säga. Vi fick flera papper med information om vad som krävs som utbytesstudent i Spanien vid första orienteringsdagen på skolan och det fanns alltid en person att vända sig till med frågor.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag bodde i stort sett mitt i staden bredvid Las Ramblas och hade nära till både stranden och affärer i centrala delen. Jag bodde i en trerumslägenhet (ca 70kvm för 10.000kr/månad) med min kompis som studerade på samma universitet som jag under terminen, det var dock många av våra kompisar som vi träffade i Barcelona som hyrde ett rum i en lägenhet med andra. Det var väldigt enkelt att få tag i en lägenhet i Barcelona, problemet var att hitta en som passade oss. Om man kunde tänka sig att bo lite längre utanför centrala staden så gick hyran ner avsevärt men vi ansåg att det var värt att betala lite mer under dessa sex månader. Vi fick tag på lägenheten via en agentur som hyr ut lägenheter via Internet. Agenturen heter shbarcelona och har flera lägenheter över hela staden.

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Skolan hade flera bibliotek, i stort sett ett för varje institution. Där fick man tillgång till Internetuppkoppling, datorer, grupprum och böcker. Allt studiematerial skickades ut digitalt till oss och vi behövde därför inte lägga pengar på att köpa böcker. Detta fungerade väldigt bra för mig.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
Alla mina kurser gavs på engelska eftersom jag endast läste master-kurser, därför behövde jag inte gå någon förberedande språkkurs. Alla kurser som inte var på master-nivå gavs antingen på spanska eller katalanska vilket kunde vara väldigt krångligt då jag inte kan katalanska överhuvudtaget. Mina kunskaper i engelska hjälpte mig väldigt mycket då jag var bland de bästa på språket i mina klasser, och utan tvekan bättre än alla mina lärare. Det var väldigt mycket fokus på att arbeta i projekt och presentera detta för hela klassen, då hjälpte mina kunskaper i engelska väldigt mycket. Det kunde dock vara svårt att följa med i undervisningen ibland eftersom att vissa lärare var extremt begränsade i sitt ordförråd.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Det var billigare än att leva i Stockholm. Månadskort för tunnelbanan kostade €50 utan studentrabatt. Jag betalade ungefär samma hyra i Barcelona som hemma men det var för att jag ville bo centralt. Förutom boende så var mat och dryck mycket billigare, både på restaurang och i affären. Stipendiet tillsammans med CSN-lån täckte alla levnadskostnader (hyra, mat, fest och tunnelbanekort) förutom shopping av kläder och prylar.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Mitt intresse inom data och IT har ökat i och med utbytet, det fick mig att se fler sidor av branschen och hur man arbetar i Spanien. Språkligt utvecklades min engelska en del eftersom det var oftast vad jag pratade under tiden jag bodde där, men även min spanska då jag ibland både var tvungen att- och ville prata spanska i olika situationer. Jag utvecklades nog mest kulturellt då jag fick komma in i livsstilen i södra Europa, jag fick se hur stor skillnad det kan vara från Sverige. Jag umgicks mycket med studenter från andra delar av världen och fick därför veta mycket om andra länder, inte bara om Spanien. Personligt så lärde jag mig att våga mer, man har inget att förlora om man bara försöker.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Kvaliteten på utbildningen är inte alltid samma i Sverige och kursbeskrivningar säger ganska lite om hur en kurs faktiskt kommer att utföras och vad den innehåller. Det är relativt många som pratar engelska i Spanien men långt ifrån lika många och lika bra som i Sverige, det kan därför vara bra att kunna spanska lite grundligt. Om man vill åka på utbyte till UPC i Barcelona så måste man vara beredd på att prata inför grupp, många kurser examineras genom på det sättet och man har inget val att slippa det om man inte gillar att prata inför flera lyssnare. UPC tar dock väl hand om sina studenter och bryr sig lika mycket om utbytesstudenter som inhemska studenter. Jag är mycket nöjd med universitetet även om två av mina kurser inte följde kursplanen som jag hade läst innan jag bestämde vilka kurser jag skulle läsa.