Namn: Suhab
Program på DSV: Strategic IT Management, masterprogram
Utbytestermin: VT13
Universitet: Beykent University
Land: Turkiet

Reseberättelse Beykent University i Turkiet

Varför valde du att studera utomlands?
Det var egentligen ett enkelt val, att få vara del av ett utbytesprogram är något som alltid funnits som en baktanke då jag valde att studera på universitetet. Delvis var det en liten dröm, eller i alla fall ett stort mål. Främsta anledningen till valet att studera utomlands var nog att få se en annan kultur, studienivån, att få träffa nya människor och möjligtvis ha lite kul. Även att byta miljö var en anledning.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?
Jag läste kurser som både var del av mitt program men även andra kurser som jag inte hade kunskap i, men som kändes viktiga att läsa. Det vart delvis en repetition av tidigare kunskaper men även några nya kunskaper. Kurserna jag läste var, Mikroekonomi, Matematik (Calculus), Data strukturer och algoritmer, Operations management, Turkiska och Statistik.

Kvalitén på undervisningen var generellt väldigt bra, dock var några kurser på turkiska, detta ledde till byte av de kurserna. Ekonomi kurserna var enbart på engelska. Inom datakurserna var det lite olika. För en framtida student är detta något att tänka på, det är tyvärr inte självklart att det alltid är engelska. Men lärarna var till stor hjälp då man frågade. Det var bara en av mina kurser som bedrevs på turkiska.   

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)
Informationen fanns via hemsidan. I övrigt kunde man besöka international office på skolan (vid terminsstart). Information angående vilken termin vissa kurser gick saknades då jag gjorde mina ursprungsval, samt delvis felaktig information om undervisningsspråk. Två faddrar fanns tillgängliga och fungerade som kontaktpersoner, de hjälpte till med kommunikation och småärenden. Detta var oerhört viktigt! I övrigt har skolan gjort väldigt stora uppdateringar under tiden för utbytesterminen angående hemsida och interna system. Detta gör att all information är mycket mer lättillgänglig för framtida studenter.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?
Jag bodde hemma hos en student på Beykent university, vi var totalt tre som delade lägenhet med varsitt rum. Bostadsannonsen kom via ett mejl från skolans international office / erasmus office.  

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?
Ett bibliotek fanns tillgängligt, kursmaterial var relativt lättillgängligt då de flesta kursmaterial fanns att köpa i skolans bokaffär. Biblioteket var utrustat med datorer.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?
Undervisningen var främst på engelska, med ett undantag då undervisningen var på turkiska (även nämnt det tidigare). Det är inga som helst problem att följa undervisningen. Mina språkkunskaper inom engelska är generellt normala/OK. Undervisningen höll generellt en medel nivå, dvs. inte alltför hög eller låg nivå.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?
Generellt var det relativt billigt att bo och leva i Turkiet, hyran var cirka 2450 kr per månad. Maten var relativ billig, en måltid ute kostade runt 40 kr (generellt). Stipendierna täckte en del av kostnaderna, vilket är väldigt positivt. Det som täcktes var hyran, även lite mat/ kurslitteratur.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)
Jag antar att man kan lära sig mycket, personligen lärde jag mig mycket om andra människor, lite hur man ska agera i olika situationer. Det är väldigt svårt att beskriva, men jag träffade många nya människor, delvis med andra uppfattningar och sätt att leva. Jag har lärt mig mycket, delvis om den turkiska kulturen med sena frukostar och tv tittande.

Vidare har jag nog utvecklats personligen, med vad jag sett. Det är erfarenheter att ta med sig vidare. Det mesta kommer nog från att bo med andra studenter, i mitt fall. Akademiskt har jag lärt mig en del, inom de kurserna jag valde att läsa.

Jag kände aldrig riktigt att jag hade kommit till ett annat land, vilket var väldigt positivt, det mesta kändes väldigt vardagligt. Jag har lärt mig väldigt mycket och tar med mig främst kulturella erfarenheter.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?
Jag skulle vilja säga att det absolut är en jättebra erfarenhet och att det kommer vara kul. Universitetet har börjat utvecklas i en positiv riktning. Jag är osäker på om det skulle passa alla då skolan fortfarande kan förbättra vissa delar. Detta gäller information och undervisningsspråk. Skolan har gjort en positiv utveckling och det kommer nog att bli mycket bättre. Den som åker bör vara medveten om undervisningsspråket, speciellt vid valet av datakurser.  Personligen löste det sig för mig med kursval och jag är oerhört nöjd med valet av utbytestermin.