Förberedelser

Antagningsbesked         

Innan din utlandstermin startar ska du vara registrerad som utresande utbytesstudent i Ladok. Kom ihåg att maila ditt antagningsbesked med start- och slutdatum på terminen till DSV International Office. Var uppmärksam på information om introduktion/orientering/välkomstperiod som kan ligga före utbytesterminen och på examensveckan som kan komma efter terminens slut. Du kommer att få registreringsintyg och Kammarkollegiets försäkringsintyg Student UT.

Bostad

Undersök om du kan söka boende via ditt universitet eller om de har tips om hur du söker boende.

Ekonomi

Ta med lokala pengar, minst motsvarande 1 000 kr.
Kontrollera om landet ber dig visa att du har tillräckligt med pengar.

Flygbiljetter

Ombokningsbara biljetter. Planera din resa så att du inte anländer sent på fredag eller på helgen/helgdagar om du behöver få kontakt med kontaktpersoner. I möjligaste mån bör du hinna hem till vårterminens start.

Försäkring

Det är viktigt att du har heltäckande försäkringsskydd. Kammarkollegiets försäkring Student UT gäller 14 dagar innan och efter utbytet och endast i studielandet. Hemförsäkring ingår inte. Läs försäkringsvillkoren och avgör om du behöver kompletterande försäkring.

Hjälpmedel

Medicin

Skaffa intyg från din läkare om du behöver ta med mediciner. Kontrollera ditt vaccinationsskydd.

Pass

Ska ofta vara giltigt 6 månader efteråt.

Registrera närvaro

Undersök om och var du ska registrera din närvaro i landet.

Taxi

Kontrollera hur mycket en taxiresa kostar till city.
När du beställer taxi i Asien kan du behöva ange närmaste korsning och inte gatuadressen. Ta gärna med en lapp med adressen på kinesiska till taxiföraren.

Visum

Sök i god tid! Tänk på att det är stängt enligt både svenska och hemlandets helgdagar. Kontrollera om du behöver bifoga resedokument i din ansökan.
Planerar du andra resor? Klarar du dig utan pass under handläggningstid på två veckor?

www.swedenabroad.com Anmäl dig på UD:s ambassadlista i det land dit du åker ifall att någon behöver nå dig. Det gäller var du än åker.

När du anländer

I vissa länder behöver du registrera att du har anlänt till landet. Ta reda på landets regelverk.

Studier

  • Utbytesuniversitetens kurser liknar ofta datalogi.
  • Kurserna pågår oftast parallellt under hela terminen och avslutas med examination. Detta kan innebära att alla kurser examineras sista veckan.
  • Regelsystemet kan vara annorlunda. Vanligt med obligatorisk närvaro.
  • Se till att du har tillgång till alla nödvändiga plattformar så att du inte går miste om viktig information till exempel schemaändringar.

Kursval och Learning Agreement

Det är vanligt att kurser blir fullbelagda eller inställda. Du måste alltid få nya kursval och förändringar i kursval med institutionen mejla blanketten  Kursval för utbytesstudier DSV (230 Kb) den till exchange-out@dsv.su.se. Efter att kursvalen är godkända ska de också föras in i ditt Learning Agreement som du sedan mejlar till samma adress.