Ansökningstider

Kandidatstudenter och studenter på fristående kurser för kandidatexam kan att åka termin 5 och masterstudenter som går på campusprogram kan åka termin 3.

Tidslinje för ansökan

Beroende på var du vill åka och vilket avtal som gäller för ditt val har du olika datum för sista ansökningsdag att hålla reda på. Ovan ser du sista ansökningsdag för respektive avtal.

1. Förbered dig!

När kan jag åka?
Är du behörig?
Vad vill du få ut av din utlandsvistelse?
Räkna med att göra språktest!
Ekonomi
Vanliga frågor FAQ

2. Var kan jag åka?

DSV:s partneruniversitet eller Stockholms universitets centrala avtal och nätverk
Reseberättelser

3. Inför ansökan

Vilka kurser kan jag läsa?
Språknivå
Behörighet och urval
Ansökan

4. När du blivit nominerad till en utbytesplats

Ny ansökan till partneruniversitetet
Kursval och Learning Agreement
Stipendier och CSN

5. När du har blivit antagen till partneruniversitetet

Antagningsbesked
Registrering
Försäkring
Visum
Checklista inför avresan

6. Under utbytet

Kursval och uppdaterat Learning Agreement
Studieintyg
Skadeanmälan om det händer något

7. Efter din utlandstid

Skriv en studentrapport
Konsekvenser vid för få tagna poäng
Tillgodoräkna dina kurser
Dela med dig av dina upplevelser och inspirera fler till utbyte!


1. Förbered dig!

När kan jag åka?

Kandidatstudenter kan åka på termin 5 (hösten).
Masterstudenter (campusprogram) kan du åka på termin 3 (hösten).

Är du behörig?

Behörighet för avtal med DSV:s partneruniversitet:

 • När du ansöker måste du vara registrerad på pågående termin vid DSV.
 • Kandidatprogram: ha minst 60 hp inom data- och systemvetenskap registrerat i Ladok. För studenter på Marknadskommunikation och IT och Ekonomi och IT gäller minst 45 hp inom data- och systemvetenskap och 75 hp på programmet, utbytestiden ska motsvara heltidsstudier om 30 hp/termin,
 • Masterprogram (campusprogram): ha minst 22,5 hp registrerade i Ladok.
  Se Exchange studies for master students-how it works
 • Ska finnas utrymme kvar för tillgodoräkning av utbytesstudierna i ditt program.
 • Du måste uppfylla partneruniversitets förkunskapskrav (till exempel språknivå, ämneskunskap och förkunskapskrav till kurs).

Behörighet för Stockholms universitets centrala avtal och nätverk

Vad vill du få ut av din utlandsvistelse?

När du undersöker kursutbudet på de olika partneruniversiteten är det bra att ha tänkt efter innan vad du vill få ut av din vistelse. Vill du läsa data- och systemvetenskap eller bredda dig och läsa ett annat ämne? Vill du mest ha en spännande upplevelse och studieämnet har inte så stor betydelse?

Språknivå

De flesta universitet godkänner att DSV intygar din språknivå. För engelska gäller engelska B/6 (eller C/7) från gymnasiet. Det kan dock finnas några universitet som begär ett språktest. Vanliga språktest är TOEFL och IELTS.

Ekonomi

Om du åker via Erasmus+, North2north eller Nordlys får du ett stipendium till uppehälle.

Åker du till Schweiz söker du stipendium som liknar Erasmus+. Landet erbjuder ett eget stipendium som du söker genom partneruniversitetet. Det finns stipendier att söka för många av våra bilaterala avtal i Östasien som Taiwan, Japan och Korea. Läs mer vid respektive universitet här.

Information om stipendier på Stockholms universitets webb

Du behöver inte betala någon terminsavgift (tuition fee) men räkna med att betala kostnader förutom uppehälle såsom: flygresan, vaccin, visum, extra försäkring, läkarundersökning, administrativa kostnader på plats, medlemskap i studentförening, kostnad för mjukvara och utskrifter etc. Tänk på att vissa universitet kan kräva deposition för boende.

Du blir beviljad studiemedel för utbytesstudier, förutsatt att du uppfyller kraven för att få studiemedel i Sverige.

Stöd för student med funktionsnedsättning
Genom Erasmus+ kan du med funktionsnedsättning ansöka om extra stipendium och få olika stödåtgärder finansierade. För mer information, kontakta Studentavdelningen via erasmusutbyte@su.se

Tillbaka till listan


2. Var kan jag åka?

Det finns avtal med universitet runt om i hela världen. Olika avtal har olika förutsättningar och ansökningstid. (ansökningstider, se tidslinje)

DSV:s partneruniversitet eller Stockholms universitets centrala avtal och nätverk

Dessa avtal finns

DSV:s partneruniversitet (se sista ansökningsdag här)

 • Erasmus+ (länk till Erasmus+ grundvillkor etc.)
  Inom Europa: Bara kurser inom data- och systemvetenskap. Ger stipendium till uppehälle. Notera att vi är i färd med att uppdatera våra avtal ”post-brexit” med våra tre brittiska partneruniversitet.
 • Schweiz: Har mobilitetsavtal som liknar Erasmus+. 
 • Bilaterala institutionsavtal (DSV:s egna avtal)
  Kina och Taiwan: Bara kurser inom data- och systemvetenskap. Stipendium kan sökas för sommarkurs på partneruniversitetet Wuhan University i Kina och för förberedande språkkurs inför utbytesstudier på Tamkang ht 2020 och ht 2021. Vill du veta om detta inför ht 2020 mejla exchange-out@dsv.su.se. Sök före 1 april 2020. Läs mer om stipendieprogrammet i Taiwan.

DSV:s partneruniversitet - hela listan! Här hittar du länkar till och beskrivningar om alla universitet DSV har avtal med.

DSV:s avtal från listan ovan finns också i Avtalsdatabas över DSV:s partneruniversitet. Här kan du bl. a. läsa studenters reseberättelser från respektive universitet. Välj Department of computer and systems sciences i drop-downmenyn på Department. 

Stockholms universitets centrala avtal och nätverk (se sista ansökningsdag är för respektive avtal här)

 • Centrala avtal (bilaterala universitetsövergripande). OBS! Ingen utlysning till hösten 2021!
  Övriga världen (utanför Europa) Inga generella stipendier till uppehälle. Det går att ansöka stipendium för studier i Taiwan, Japan och Korea. Ansökan öppen varje vår för studier påföljande läsår. Information om stipendier till Taiwan, till Japan och till Korea.
 • North2North
  Nordliga delarna av Finland, Island, Norge, Kanada, USA och Ryssland. Ger stipendium till uppehälle.
 • Nordlys
  Norge, Finland och Danmark inklusive Grönland och Färöarna. Ger stipendium till resa och uppehälle.
 • Civis
  Avtal inom EU. Ger ett Erasmus+ stipendium.

Avtalsdatabas över Stockholms universitets centrala avtal och nätverk. Sortera på Framework (Nordlys, North2North eller bilaterala) sedan väljer du vilket land du är intresserad av.

Reseberättelser

Bli inspirerad och få veta om tidigare studenters erfarenheter!

Reseberättelser på DSV:s webb.
Bli inspirerad av studentintervjuer på su.se.

Ännu fler reseberättelser hittar du i de båda avtalsdatabaserna.
Avtalsdatabas över DSV:s partneruniversitet.
Avtalsdatabas över Stockholms universitets centrala avtal och nätverk.
När du valt ett universitet klickar du på "Study report".

Tillbaka till listan


3. Inför ansökan - anknuten till delen "Vilka kurser kan jag läsa?"

Ansökan görs i flera steg:

Steg 1: Du ansöker om att bli nominerad och då lämnas ansökan, beroende på avtal, till antingen DSV eller Stockholms universitet centralt. Du har då genomfört och fått kursvalen via DSV:s blankett godkända av oss. Andvänd mejladressen exchange-out@dsv.su.se
Steg 2: Tacka ja eller nej till din nominerade plats. Kontrollera din mailbox!
Steg 3: Efter du har tackat ja till din nominering ska du göra en ny ansökan men nu till partneruniversitetet. Observera att du inte är definitivt antagen i detta skede utan beskedet om du blivit antagen kommer sedan från partneruniversitetet.

Tips! Söker du via DSV:s avtal kan du för det mesta bara läsa kurser inom data- och systemvetenskap. Är du kandidat- eller masterstudent på campusprogram kan du få bredare valmöjlighet genom de centrala nätverken.

 

Vilka kurser kan jag läsa?

När du väljer kurser är det viktigt att:

 • kurserna ska ligga på lämplig akademisk nivå och passa din utbildning,
 • heltidsstudier om 30 hp/termin,
 • om du är stduent för kandidatexamen kan du avvika med max 30 hp med ämnen utanför data- och systemvetenskap (kallas breddningsstudier) och ändå behålla inriktningen på programmet,
 • innehållet i kursen får inte överlappa med kurser du redan har läst,
 • DSV tillåter inte att du skriver examensarbetet under utbytesterminen.

Mer information om hur du hittar kurser hittar du längre ner under Kursval och Learning Agreement.

Kursvalsblankett

Använd den här blanketten när du gör dina första preliminära kursval oavsett vilka avta du vill åka på : Kursval för utbytesstudier DSV (162 Kb)
Efter det att dina preliminära kursval blivit godkända skriver du in de godkända kursvalen i blanketten för respektive avtal. För DSV:s avtal är det samma blankett som du gjort dina preliminära kursval på som du fortsätter att använda. Det finns en separat blankett för Stockholms universitets centrala avtal och nätverk. Se information nedan. 

Tips! Läs en metodkurs på ditt utbyte! Då kan du även göra praktik när du kommer hem. Kontakta studievägledarna på svl@dsv.su.se för mer information om hur din utbytesperiod påverkar fortsatta studier.

 

Språkkrav

Det är olika hur språkkraven redovisas på alla partneruniversitet. Vanligast är att det krävs B2 (Eng B eller Engelska steg 6). Kontrollera detta och räkna med att du ska bifoga ett språktest. Var ute i god tid! Språktester (IELTS, TOEFL) ges bara vid några tillfällen per år.

Behörighet och urval

Behörighetskrav för DSV:s partneruniversitet.
Behörighetskrav för Centrala avtal och nätverk.

Ansökan ska vara komplett. Ofullständig eller sent inkommen ansökningshandling behandlas inte. Ansökan ska också vara inskickad till registrator registrator@dsv.su.se senast två dagar efter sista ansökningsdag. Ange diarienummret. 

Urvalskriterier för DSV:s avtal

 • Urval sker på antal poäng registrerat i Ladok vid sista ansökningsdag:
  Kandidatprogram: Antal avklarade högskolepoäng på aktuellt program vid DSV. 
  Fristående kurs: Antal avklarade högskolepoäng från avslutad 7,5 hp kurs inom data- och systemvetenskap.
  Masterprogram på campus: Se exchange studies for masters students - how it works
 • Du får förtur om du är verksam som Buddy.
 • Intyg som visar dina språkkunskaper i partneruniversitetets undervisningsspråk.
 • Betyg på avslutade kurser inom data- och systemvetenskap.
 • Företräde ges till dig som inte tidigare åkt på utbytesstudier via Stockholms universitet.

Urvalskriterier för Centrala avtal och nätverk

Ansökan

Sista ansökningsdag för att åka på de olika avtalen hittar du i toppen av den här sidan

Ansökan till DSV:s avtal

Observera att platslistan (utlysningen) över aktuella universitet att söka till publiceras först i samband med att ansökan öppnar. Den listan visar vilka universitet du kan söka den aktuella omgången och antal platser på varje.

 • Platslistan/utlysningen -  List of exchange places DSV agreements HT20 (45 Kb)
 • Ansökan görs on-line här (länken finns här när ansökningsperioden är öppen).
 • Välj max 3 universitet.
 • Prioritera din förstahandsönskan som nummer 1.
 • Gör först ett preliminärt kursval. Använd blanketten  Kursval för utbytesstudier DSV (162 Kb) . När dina kursval är godkända är det viktigt att blanketten blir uppdaterar till den godkända versionen. 

Förbered dokument att sammanfoga i en pdf och ladda upp i Servey & Report:

 • Aktuellt studieintyg med godkända kurser på din utbildning vid DSV. Ladda ned studieintyget från Ladok.
 • Ifylld blankett Kursval för utbytesstudier DSV (162 Kb) .
 • Gymnasiebetyg som visar på din språkfärdighet i engelska och eventuellt det språkintyg som partneruniversitetet kräver, till exempel TOEFL eller IELTS.
 • Medicinskt intyg angående särskilt stöd (eventuellt).

Ansökan till Stockholms universitets centrala avtal och nätverks avtal

Observera att platslistan (utlysningen) över aktuella universitet att söka till publiceras först i samband med att ansökan öppnar. Den listan visar vilka universitet du kan söka den aktuella omgången och antal platser på varje.

Förbered dokument att bifoga.

Ansökan till Stockholms universitets centrala avtal och nätverk steg för steg.

Det tar tre veckor att få besked. Bevaka din e-post och tacka ja eller nej.

Tillbaka till listan


4. När du har blivit nominerad till en utbytesplats
 

Ny ansökan till partneruniversitetet

Du får ett meddelande från DSV, Studentavdelningen (centrala avtal) eller från partneruniversitetet om hur ansökan ska gå till.

Ditt ansvar

 • Fyll i ansökan enligt partneruniversitetets instruktion. OBS! Komplett med alla bilagor.
 • Skicka ansökan snarast. Vänta inte till officiell deadline.
 • Om partneruniversitetet kräver att din ansökan ska skickas av DSV International Office: lämna din kompletta ansökan i god tid innan deadline.
 • Om du ångrar dig och inte vill åka måste du snarast meddela (via e-post) DSV International Office och/eller kontaktperson på Studentavdelningen (vid centrala avtal) samt partneruniversitetet. Samma gäller om du avbryter ett pågående utbyte.

Bra att veta när du fyller i din ansökan

 • Sending/Home Institution är Stockholm University.
 • Erasmus code för Stockholms universitet är S STOCKHO01.
 • Din institution är Department är Department of Computer and Systems Sciences.
 • Din kontaktperson är Internationell coordinator DSV
 • Erasmus Coordinator är Erasmushandläggaren på Studentavdelningen. Kontaktadress: erasmusutbyte@su.se.
 • Ditt kandidat- och masterprograms namn på engelska hittar du i dokumentet Programnamn på engelska (13 Kb) .

Lista över vanliga dokument som behöver bifogas din ansökan.

Kursval och Learning Agreement

Fyll först i kursvalsblanketten, en för varje universitet, och när de är godkända kan du fylla i ditt Learning Agreement.

Tanken med utbytesstudier är att man ska kunna tillgodoräkna sina utlandsstudier som en del i utbildningen. För att säkerställa det akademiska erkännandet upprättar du i god tid före avresa till partneruniversitetet en skriftlig överenskommelse (Learning Agreement) om vilka kurser du ska läsa under utbytesperioden. Blanketten Learning Agreement används och upprättas tillsammans med studierektor och mottagande universitet.

Kursval

Kursvalen ligger som grund till ditt Learning Agreement.

Du hittar information om DSV:s partneruniversitet här

Fler söktips:

Sök information på universitetens webbplatser för att undersöka att både universitetet och dess kurser passar dig och ditt program. Leta på både universitetets centrala och institutionens egna webbplatser. Bra sökord är exempelvis Course catalogue, Exchange students, International Office, International Relations, Incoming exchange students, Study abroad. Var uppmärksam på att International students ofta riktar sig till betalande internationella studenter och inte till utbytesstudenter.

När du letar kurser var noga med att de uppfyller dessa krav:

 • kursen måste vara på akademisk nivå,
 • kursinnehållet inte överlappar sådant du redan läst,
 • heltidsstudier som motsvarar sammanlagt 30 hp.

Var beredd på att du troligen måste välja nya kurser när du anlänt till universitetet. Anledningen kan vara att kursen är fullsatt, inställd eller att det är schemakrockar.

Du fyller i dokumentet Kursval för utbytesstudier DSV (162 Kb)  och mailar det till exchange-out@dsv.su.se.

Fyll, förutom allmän information, i även:

 • Kurskod, kurstitel, antal credits/units på kurserna du är intresserad av.
 • Klistra in kursbeskrivning och länk (vid behov översätt till engelska).

Skicka ifyllt word-dokument i ett mejl till exchange-out@dsv.su.se. Studierektor beslutar om avklarad kurs kan bli tillgodoräknad till ditt program samt antal högskolepoäng.

Omräkning av poäng

30 ECTS-poäng motsvaras av 30 högskolepoäng i det svenska systemet. I de fall där ECTS-systemet inte tillämpas gäller att man ska fullgöra motsvarande 20 veckors heltidsstudier för att få 30 högskolepoäng. Du kan inte få tillgodoräknat mer än motsvarande 30 högskolepoäng per termin eller 60 högskolepoäng per läsår. Betyg från utlandet överförs inte, bara poängen blir tillgodoräknande.

Learning Agreement

Learning Agreement är en överenskommelse om vilka kurser du ska läsa när du är utomlands samt att avklarade kurser kan bli tillgodoräknade som högskolepoäng till ditt program när du är tillbaka.

Learning Agreement ska vara undertecknat av dig, DSV och partneruniversitetet innan avresa!

Det är ditt ansvar att spara Learning Agreement samt att skicka kopia med alla signaturer till exchange-out@dsv.su.se

Learning Agreement för Erasmus+
Learning Agreement för Erasmus+ (116 Kb)

 • Mejla ifyllt och signerat dokument till exchange-out@dsv.su.se.
  Fyll endast i raderna: Student, receiving inst, Table A och Commitment.
 • Vi signerar och mejlar tillbaka till dig.
 • Du ser till att få partneruniversitetets signatur och skickar denna version till exchange-out@dsv.su.se.

Learning Agreement för bilaterala avtal samt centrala avtal och nätverk
Learning Agreement för bilaterala avtal samt centrala avtal och nätverk (107 Kb)

 • Mejla ifyllt och signerat Learning Agreement till exchange-out@dsv.su.se
 • Vi signerar och skickar tillbaka till dig.
Tips! Det är inte garanterat att du blir antagen - Förbered Plan B med studier på DSV!

 
Konsekvenser vid för få tagna poäng

Om du efter utbytesstudierna inte har godkänt på en eller flera kurser i ditt Learning agreement måste du ta igen dessa poäng. Du måste ha sammanlagt 30 hp för motsvarande termin på ditt program. Det går att komplettera de saknade poängen genom att läsa extra kurser när du är tillbaka i Sverige och/eller förlänga dina studier med en extra termin.

Stipendier och CSN

Stipendier

Du som blivit nominerad via Erasmus+ avtal måste bland annat: 

 • ansöka om Erasmusstipendiet,
 • göra språktest innan och efter ditt utbyte,
 • besvara elektronisk enkät efter avslutat utbyte.

Läs information om Stipendier för Erasmus+ och Språktest för utresande utbytesstudenter.
Vid frågor kring Erasmus+ och/eller stipendiet för Erasmus+ kontakta: erasmusutbyte@su.se

Schweiz har stipendium som liknar Erasmus+ och för Taiwan finns stipendium att söka för utbytesstudierna.

CSN

Du blir beviljad studiemedel för utbytesstudier, förutsatt att du uppfyller kraven för att få studiemedel i Sverige. Du kan även söka merkostnadslån till kostnaden för resan till och från utbytesorten. Du måste bli antagen vid partneruniversitetet och blivit registrerad som utresande utbytesstudent i Ladok innan du kan skicka in din ansökan till CSN.

Sök då studiemedel för två terminer, en ansökan för utbytesstudier (universitet utomlands) och en ansökan för studier vid DSV.
I vissa länder behöver du visa att du kan finansiera din vistelse för att få visum. Du kan få ett intyg från CSN.
Läs mer på CSNs webbplats om Utbytesstudier.

Tillbaka till listan


5. När du har blivit antagen till partneruniversitetet
 

Antagningsbesked

Om Partneruniversitetet antar dig kommer du att få antagningsbesked (Letter of Acceptance) och välkomstinformation. Eftersom beskedet kan dröja bör du kontrollera terminstiden och vilket datum du bör anlända. Oftast organiseras orienterings- och välkomstvecka inför terminsstart och den veckan räknas som start för ditt stipendium från Erasmus+. 
Terminstider: Kontrollera om det står i antagningsbeskedet när examensveckan ligger. På många universitet ligger den veckan efter kursslutet och då förlängs din terminstid med den veckan. 

Registrering

Mejla ditt antagningsbesked så snart som möjligt till DSV International Office.
Bifoga detta i mejlet:

 • Letter of Acceptance (eller liknande dokument) från partneruniversitet,
 • exakt terminstid, start- och slutdatum,
 • datum för introduktionsdag/vecka (eventuellt),
 • din postadress.

Vi registrerar dig då i Ladok som utresande utbytesstudent och ger dig intyg om försäkringsskydd genom Student UT.

I slutet av terminen innan utbytesterminen blir alla utresande utbytesstudenter inbjudna till en förberedelseträff. Där får du försäkringshandlingar och viktig praktisk information inför utbytesstudietiden.

Försäkring

EU-kortet

Om du ska resa inom EU/EES och Schweiz så ska du ta med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort - EU-kortet. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar. Med EU-kortet betalar du lika mycket för vården som de som bor i landet. Du betalar patientavgiften.
Läs om EU-kortet och vad som ingår på Försäkringskassans hemsida

Student UT

Som utbytesstudent genom Stockholms universitet är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT förutsatt att:

 • du har meddelat exakt terminstid till DSV International Office,
 • du är registrerad som utresande utbytesstudent i Ladok,
 • du har fått ditt personliga försäkringsintyg och försäkringskort.

Försäkringen gäller:

 • dygnet runt i studielandet,
 • under terminstid och två veckor före och två veckor efter den tiden,
 • direktresa mellan Sverige och studielandet.

Innan du reser bör du se över hela ditt försäkringsskydd. Student UT försäkringen är avsedd att vara heltäckande men eftersom varje persons behov av försäkring varierar, bör du själv läsa igenom villkoren och bedöma om den – till exempel med hänsyn till resgodsskyddets maxbelopp eller försäkringens giltighet i tredje land – är tillräcklig för dig. Reser du inom EU täcker försäkringen bara olycksfall, skada eller stöld utöver det europeiska försäkringskortet.

Läs noga igenom försäkringsvillkoren för Student UT på Kammarkollegiets webbplats.

Visum

Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat för att ansöka om visum. Sök visum i god tid!

Checklista inför avresan

Checklistan - Här hittar du en checklista med tips på bra saker att tänka på inför avresan.
  

Ska du skriva ditt examensarbete terminen efter utbytet? Kom ihåg att kontrollera att du uppfyller förkunskapskrav samt att lämna in din projektidé i tid.


Tillbaka till listan


6. Under utbytet

Det är viktigt att du deltar i introduktionsdagar eller liknande när du anländer.

Kursval och uppdaterat Learning Agreement

Om du behöver välja nya kurser om t.ex. en kurs är inställd måste du få kursen godkänd av DSV innan du kan börja läsa den. Fyll i Kursval för utbytesstudier DSV (162 Kb) igen och mejla till exchange-out@dsv.su.se. Därefter får du besked om Studierektorns bedömning.

Uppdatera Learning Agreement

När det är klart vilka kurser du ska läsa ska du uppdatera ditt Learning Agreement. Fyll i kurs som du tagit bort och kurs som du har lagt till.  

Du som är utbytesstudent genom Erasmus+:

 • uppdatera i Part B: Section to be completed during the mobility i ditt Learning Agreement,
 • part C: Section to be completed after the mobility - behöver inte fyllas i, 
 • dokumentet ska signeras av partneruniversitet och DSV,
 • mejla signerat Learning Agreement till exchange-out@dsv.su.se.

Du som är utbytesstudent genom bilaterala och centrala avtal:

Studieintyg

Undersök hur och när du kommer att få ditt studieintyg/Transcript of records = Officiellt dokument över avklarade kurser där även betygs- och poängsystem framgår.  Vid vissa universitet måste man beställa studieintyget.

Det ska vara ett:

 • official Transcript med signatur och stämpel 
  eller 
 • ett officiellt intyg där du ger oss en kod för att verifiera intyget på universitetets webb.

Skadeanmälan om det händer något

Här hittar du information om försäkringen Student UT

"Ansvarig handläggare" beror på utbytesavtalet.

Kontaktuppgifter

DSV International Office

Internationell mobilitet

Tillbaka till listan


7. Efter din utlandstid
 

Välkommen tillbaka till DSV!

Hoppas att du har haft en rolig och händelserik utlandstermin! Det är några praktiska detaljer du behöver ordna innan allt är klart med utbytestiden.

Skriv en studentrapport

Du ska lämna en studentrapport/reseberättelse genom att besvara en enkät om din utbytestid.

Bifoga gärna foton:

 • Godkänn publicering av foton. Mejla exchange-out@dsv.su.se om en medgivandeblankett.
 • använd bara dina egna foton,
 • välj foton med omsorg (tänk på att de bör vara representativa),
 • om en annan person är med på fotot - tänk på att få tillstånd av personen.

Ladda upp din studentrapport senast en månad efter avslutad utbytesperiod.

Utbyte via Erasmus+

Du som fått Erasmus+ stipendium behöver göra några saker för att få din slutbetalning. Här hittar du information om vad som krävs

Vid frågor kring Erasmus+ och/eller stipendiet för Erasmus+ Kontakta: erasmusutbyte@su.se

Konsekvenser vid för få tagna poäng

Om du efter utbytesstudierna inte har godkänt på en eller flera kurser i ditt Learning agreement måste du ta igen dessa poäng. Du måste ha sammanlagt 30 hp för motsvarande termin på ditt program. Det går att komplettera de saknade poängen genom att läsa extra kurser när du är tillbaka i Sverige och/eller förlänga dina studier med en extra termin. Kontakta Studievägledarna på DSV.

Tillgodoräkna dina kurser

Du måste ansöka om att få poängen tillgodoräknad. Gör en ansökan digitalt via Ladok för studenter.
Logga in med ditt universitetskonto, klicka på fliken Ansök om och välj Tillgodoräknande.

Dela med dig av dina upplevelser och inspirera fler till utbyte!

Uppföljningsmöte

Dina erfarenheter är värdefulla för oss. I februari kallar vi alla som varit på utbyte under året till ett uppföljningsmöte. Vi vill höra hur du har haft det. Både det som varit positivt och negativt.

Hjälp oss informera om utbytesstudier

Vi ser gärna att du berättar om dina erfarenheter vid ett informationsmöte för DSV:s studenter. Du minns säkert att du hade många frågor och funderingar innan du åkte - nu har du chans att ge dina bästa tips!

Svar på andra vanliga frågor hittar du i Vanliga frågor - FAQ

Tillbaka till listan