På sidan Utbytesstudier - Så här går det till går vi igenom hela processen från start till hemkomst - hur det går till att söka och åka på utbytesstudier. Här nedan hittar du svar på andra vanliga frågor som kan uppkomma.

Hur är det att vara utbytesstudent?
Här hittar du:
Reseberättelser på DSV:s webb
Studentintervjuer på su.se

Ännu fler reseberättelser hittar du i de båda avtalsdatabaserna:
Avtalsdatabas över DSV:s partneruniversitet. Välj Department of computer and systems sciences i drop-downmenyn på Department.
Avtalsdatabas över Stockholms universitets centrala avtal och nätverk. Sortera på Framework (Nordlys, North2North eller bilaterala) sedan väljer du vilket land du är intresserad av.
När du valt ett universitet klickar du på Study report.

Hur ordnas boende?
När det gäller boende rekommenderar vi dig att söka på respektive universitets webbplats. Boendealternativ och service för utbytesstudenter varierar. Om det inte finns information på partneruniversitetets webbplats kommer du troligtvis att få information om bostad, eller anvisningar om var du kan hitta information, samtidigt som du får antagningsbeskedet från partneruniversitet. Tänk på att vissa universitet kan kräva deposition för boende. Ta kontakt med före detta utbytesstudenter eller inresande utbytesstudenter för tips och råd om bostäder.

I Frankrike är det viktigt att komma ihåg att söka bostadsbidrag. Det är öppet för alla studenter att söka och bidraget brukar ligga på några hundra kronor i månaden. Bidraget fås oftast inte förrän vid hemresa, men det är värt besväret.

Ansökan om nominering

Kan jag söka utbyte både genom Stockholms universitets centrala och DSV:s egna avtal?
Ja, det går bra (om du vill avbryta en ansökan är det viktigt att du hör av dig så att någon annan kan få platsen).

Jag vill bli utbytesstudent nästa termin – vilka universitet kan jag söka till?
Inför varje ansökningsomgång publicerar vi Utlysningen (”List of DSV exchange places”). Utlysningen visar universitet samt antal platser vid varje universitet.

Du hittar våra partneruniversitet även på denna sida

Hur många universitet kan jag välja?
Du kan ange tre universitet i rangordning (1-3). Nummer ett är det universitet som du helst vill studera vid.

Vilka kurser kan jag inte läsa under utbytesperioden?
Kurserna måste vara på akademisk nivå. Du kan inte skriva ditt examensarbete under utbytesperioden.

Kan jag ändra val av kurs efter att jag blivit nominerad?
Ja, ditt första kursval till ansökan är preliminärt. Om du blir nominerad så måste en ny bedömning av dina valda kurser göras (bedömning av om de kurser du vill läsa kan bli tillgodoräknade inom ditt program), innan du skickar in ansökan till själva universitetet vi nominerat dig till.

Vem beslutar om kursval /tillgodoräknande?
Detta är aktuellt först när du är nominerad till utbytesstudier.

  • Studierektor på DSV bedömer om kursen kan bli tillgodoräknad som antingen ”Utlandsstudier i data- och systemvetenskap” eller som ”Breddningsstudier”. 
  • Kurser som inte får plats i programmet på DSV bedöms av Examensgruppen på SU. Kontakta: transfer@su.se
  • Godkänd studieplan - I samband med din ansökan till partneruniversitetet (efter att du fått ditt kursval godkänt) fyller du i i ditt Learning Agreement.

Hur väljer jag kurser? Det är svårt att fylla i kursvalet.
Börja i god tid! Ju mer tid du lägger ned på förberedelser och sätter dig in i universitetets studiestruktur desto bättre upplevelse får du under utlandsterminen.

  • Läser du på kandidatnivå kan du välja antingen kurser inom vårt ämne, data- och systemvetenskap, eller breddnigsstudier. Läser du på masternivå måste du välja kurser inom vårt ämne, data- och systemvetenskap.
  • Du måste studera på heltid, 30 hp/termin.
  • Innehållet i kursen får inte överlappa med kurser du redan har läst.
  • Tänk på vilka språk du behärskar.

Det är svårt att hitta på universitetets webbplats, hur ska jag bära mig åt för att hitta kurser?
Det är en del av utmaningen och något man får vara beredd att lägga ner tid på.

  • Titta på  DSV:s lista med universitet där vi har bifogat faktablad och annan information från universiteten.
  • Använd sökfunktionen, sök på till exempel ”Course catalogue” eller ”exchange students”.
  • Kontakta universitetets info-epost-adress och be om hjälp.

Måste jag skriva ett språktest (t ex TOEFL/IELTS) nu?
Nej, du ska inte skicka in något språkresultat nu. Det blir aktuellt först om du blir nominerad och ska ansöka till universitetet.

Jag har varit på utbyte tidigare, påverkar det mina möjligheter att bli nominerad?
Vi ger företräde till student som aldrig har varit på utbyte.
Vi kan inte nominera dig till ett universitet där du redan har varit utbytesstudent.

Heltidsstudier utomlands - hur många credits motsvarar 30 hp?
Titta i kolumnen ”Credits per semester full time studies” i Utlysningen (”List of DSV exchange places”).  Antalet poäng som motsvarar heltidsstudier om 30 hp finns för varje universitet. 30 hp är 30 ECTS.

Hur stor är chansen att jag får mitt förstahandsval?
Det är beroende av hur många sökande det finns till det universitet du anger som förstahandsval. Begränsar du dig till att endast ange ett universitet kan det bli svårt att bli antagen. Om det viktigaste för dig är att läsa utomlands och inte vid ett specifikt universitet så rekommenderar vi att du söker till flera universitet.

Hur stor är risken att jag inte blir antagen av partneruniversitetet?
Vi kan inte ge några garantier eftersom mottagande universitet fattar beslut om antagning.
Ha alltid en ”Plan B” för studier på Stockholms universitet.

När får jag besked om ansökan?
DSV fattar beslut om nominering till utbytesplats inom tre veckor efter sista ansökningsdag. Kom ihåg att bevaka din e-post och även spam-inboxen: Du måste tacka ja till nomineringen senast ett visst datum – annars förlorar du platsen.

När du är på utbytet

Hur gör jag om jag vill avbryta mina utlandsstudier?
Om du vill avbryta utlandsstudierna ska du snarast mejla DSV International Office exchange-out@dsv.su.se samt partneruniversitetet (om du redan har skickat din ansökan till dem).

Om har fått Erasmusstipendium: Vid avhopp inom 90 dagar kan du bli återbetalningsskyldig.

Kontakta din studievägledare för att skapa en studieplan för studier på DSV. Kom ihåg att meddela CSN om du har ansökt om studiemedel.

Hur gör jag om jag vill förlänga mitt utbyte?
Det kan vara möjligt att förlänga din utbytestermin. Observera att du inte kan skriva ditt examensarbete under utbytestiden.

Kontakta den instans som ansvarar för utbytet (DSV eller Internationell Mobilitet på Studentavdelningen) för att undersöka om du kan fortsätta dina utbytesstudier till nästa termin. Om du får ett medgivande ska du kontakta din koordinator vid partneruniversitetet. Parallellt måste du få kurserna godkända för nästa termin. Mejla ifylld kursvalsblankett för nästa termin till studievägledarna
När du har fått nytt antagningsbesked (Letter of Acceptance) ska du mejla det till DSV International Office exchange-out@dsv.su.se (och om du har Erasmus+ även erasmusutbyte@su.se)
Tänk på att du måste förlänga din försäkring, eventuellt förlänga ditt visum och meddela CSN. 

När du kommer tillbaka

Vad händer om jag inte klarat av alla kurser?
Om du efter utbytesstudierna inte har godkänt på en eller flera kurser i ditt Learning agreement måste du ta igen dessa poäng. Du måste ha sammanlagt 30 hp för motsvarande termin på ditt program. Det går att komplettera de saknade poängen genom att läsa extra kurser när du är tillbaka i Sverige. Kontakta Studievägledarna på DSV.

Hur ska jag registrera mig till kurser för nästa termin på DSV?
Om du studerar på ett program så mejlar du till Studentexpeditionen studexp@dsv.su.se. Eftersom poängen från utbytet inte är tillgodoräknat än kan du inte registrera dig i Daisy. Berätta att du varit utbytesstudent och ange vilka kurser du vill läsa.  Du som läser fristående kurser måste redan under utbytesperioden söka kurser via www.antagning.se