Från och med 2009-12-01 finns det inte längre någon möjlighet att komplettera ej klara kurser vars förstagångsregistrering (FFG) är 7 år eller äldre.

Anledningen är att all examination numera alltid sker enligt ECTS-betygskala(A-F). Därutöver finns det efter 7 år helt enkelt inga lämpliga ersättningskurser.

Om du behöver komplettera kurser som är mindre än 7 år gamla så kontakta studievägledningen som kan hjälpa dig med detta.