Studievägledarna på DSV hjälper dig med frågor som rör kurser och program inom ämnesområdet data- och systemvetenskap. Är du osäker på vilken kurs du ska välja? Planerar du att komma tillbaka till studierna efter studieuppehåll, eller kanske har du rester i kurser och funderar på hur du ska lägga upp dina studier framöver? Vill du bolla tankar och idéer om karriär och dina möjligheter på arbetsmarknaden? 

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också kontakta studievägledare om det uppkommit problem kring studierna. Du når oss via e-post, telefon och Zoom.

Vägledningssamtal

Vi erbjuder olika sorters vägledningssamtal, välj det som bäst passar för dina frågor:

 • Telefontid för brådskande frågor, max 10 min. Det är många som behöver komma i kontakt med studievägledare, vi ber om respekt för tidsbegränsningen. 
  Onsdag kl.12:30-13:30 
  Fredag kl.12:30-13:30
 • Studievägledning via Zoom för studenter på DSV. Se tider och boka i systemet Handledning vid DSV.
  Så här bokar du studievägleding i Zoom:
  1. Skapa ett möte (Meeting ID) i Zoom 
  2. Gå till handledningssystemet handledning.dsv.su.se och kopiera in ditt Meeting ID i fältet "Plats"
  3. Ställ dig i Studievägledingens kö och vänta på att studievägledare ansluter
  För att installera Zoom och instruktioner för hur du skapar möte, se instruktioner för Zoom här
 • Vägledningssamtal, 45 min, bokas via svl@dsv.su.se

Eventuella ändringar i telefontiderna meddelas via iLearn och i växeln.

Särskilt stöd

På DSV erbjuds du som har funktionsnedsättning och har fått intyget "Rekommendationer om anspassningar i studier" (via NAIS) ett individuellt uppstartsmöte på Zoom. 
I samtalet kommer en studievägledare att gå igenom vilka rekommendationer du fått. Under Zoom-mötet behöver du kunna dela ditt intyg på skärmen. Studievägledaren presenterar vilka olika sorters stöd som finns på DSV. Mötet tar 20 min. 
För att boka uppstartsmöte kontakta studentstöd på DSV studentstod@dsv.su.se 

Tystnadsplikt

Studievägledare har tystnadsplikt och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.
Studievägledning regleras av Högskoleförordningen och vi följer styrdokumentet Regler för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

Länklista

Studie- och språkverkstaden su.se/sprakverkstaden
Studenthälsan su.se/studenthalsan
Arbete och karriär su.se/karriarservice

Studievägledning för master- och magisterstudenter

 

Kontakta oss 

E-post: svl@dsv.su.se
Telefon: 08 - 16 16 35
   
Postadress: DSV studievägledning, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, Postbox 7003, 164 07 Kista
Besöksadress: NOD, Borgarfjordsgatan 12 i Kista, Studentcentrum, plan 1, hiss E