Detta är DSV:s kurspool. Nedan finns en förteckning över de kurser som är valbara för studenter som läser tredje året på ett kandidatprogram eller DSV III fristående. Hur många kurser du ska välja beror på vilken utbildning du går, information kring detta kommer till alla studenter via e-post. Kontakta studievägledningen (svl@dsv.su.se) om du har frågor.

Du får givetvis inte välja en kurs som du redan har läst.

OBS 1 att vissa av kurserna har förkunskapskrav, dessa framgår av kursens beskrivning i Daisy, kontrollera att du uppfyller dessa innan du väljer. Om du av misstag väljer en kurs som du inte uppfyller förkunskapskraven till så får du ej gå den kursen. Du måste i så fall välja på nytt. Är du osäker om huruvida du uppfyller ett förkunskapskrav så kontakta studievägledningen och fråga dem. Om du vill gå en kurs trots att du inte uppfyller förkunskapskraven så kontakta studievägledningen. Om du uppfyller förkunskapskraven men inte kan självregistrera dig, kontakta studievägledningen.

OBS 2 att om det på en viss kurs blir för få deltagare så kan kursen komma att ställas in och du måste göra ett nytt val. Vissa delkurser kan endast ta ett begränsat antal studenter. Om fler väljer så gäller först till kvarn-principen, varför det kan vara bra att registrera sig och välja kurser så tidigt som möjligt.

OBS 3 vissa av kurserna i poolen ligger på avancerad nivå. Läs mer om detta längst ner på sidan.

OBS 4 kurserna i webbutveckling, WPROG1 och WPROG2, bygger på varandra så att man måste läsa WPROG1 innan man får läsa WPROG2. Om man vill läsa båda kurserna samma termin så måste man först anmäla sig till WPROG1 och gå den kursen under terminens första halva. Om man klarat kursen så kan man sedan gå WPROG2 under terminens andra halva.

Kurser som ges under perioden 31/8 - 2/11 (period 1)

Kurser på avancerad nivå (se information längst ner på sidan)

Kurser som ges under perioden 3/11 - 17/1 (period 2)

Kurser på avancerad nivå (se information längst ner på sidan)

Kurser som ges på distans under perioden 31/8 - 17/1 (period 1 och 2)

Dessa kurser kan läsas i valfri period under terminen; period 1 eller period 2 eller i 25 % studietakt under hela terminen.

Kurser på avancerad nivå

Vissa av kurserna i poolen ovan ligger på avancerad nivå. Det betyder att dessa kurser är lite mer avancerade (och kan därmed uppfattas som svårare) och tydligare kopplade till forskning. 

För studenter på grundnivå (dvs som håller på att ta en kandidatexamen) gäller på Stockholms universitet att man får ha max 30 hp (4 kurser om 7,5 hp styck) på avancerad nivå. Du bör således ta hänsyn till detta i dina val av pool-kurser.