Stockholms universitet är miljöcertifierat och Nodhuset är Breeamcertifierat. Detta ställer särskilda krav på vår hantering av avfall vilket vi tagit hänsyn till när vi utformat våra kärl.

De material vi hanterar framgår nedan.
Placeringarna av kärl i utbildningsytorna plan 2.

  • Papper för återvinning - Kärl i närservicerummen (där skrivarna står)
  • Brännbart, kuvert, Postit, pappersmuggar, tuggummi,snus, servetter m m. - I pentryt, på 6 platser i korridorer samt i närservicerummen
  • Förpackningar, kartong, wellpapp - I pentryt och i närservicerummen
  • Matavfall från pentryn, växter, kladdiga servetter, bananskal och avfall som ska komposteras - Pentryt
  • Plast, hård och mjuk - I pentryt och på 6 platser i korridorer
  • Glas (porslin) - I pentryt
  • Pantburkar/flaskor - I pentryt och på 6 platser i korridorer
  • Batterier - pentryt
  • Metall - pentryt

Detta innebär att var och en ansvarar för att ta med ev. avfall från utbildningslokalerna och lägga detta i rätt kärl.