DSV tillhandahåller 29 st grupprum i olika storlekar för studenters grupparbete.

Regler för användning av rummen

  • Rum kan bokas av en grupp studenter via Daisy.
  • Om man är ensam är det OK att sitta i ett rum tills en grupp kommer. Gruppen har då företräde till  rummet även om den enskilde studenten bokat detsamma.
  • Om man inte  kommer till sitt bokade rum inom 30 minuter, eller lämnar rummet i mer än 30 minuter, så är inte bokningen längre giltig och annan grupp kan ta rummet.
  • Som grupp i detta fall räknas att gruppen består av minst tre personer.
  • Rum får bokas för högst fyra timmar i sträck.
  • Förtäring av mat är inte tillåten i rummen.